JAMOL KAMOL SHE’RIYATINING O’ZBEK ADABIYOTIDA TUTGAN O’RNI
pdf

Keywords

Yuksak, ma’naviyat, benazir, adabiyot, xalq, e’tirof, o’zbek she’riyati, siymolar, ulug’, jamiyat.

How to Cite

Olim Usmonov, & Sattorova Sitorabonu Muso qizi. (2022). JAMOL KAMOL SHE’RIYATINING O’ZBEK ADABIYOTIDA TUTGAN O’RNI. Conferencea, 17–19. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1615

Abstract

Adabiyotning ijtimoiy hayotda tutgan o’rni beqiyos. Har qanday millat ma’daniyating, ma’naviyatining, ma’rifatining tutib turuvchi asosiy ustuni shu yurtning, shu millatning adabiyot sohasidagi shaxslari, yozuvchi, shoir, olimlaridir. Ushbu maqolada ana shunday shoirlarimizdan biri Jamol Kamol she’riyatining o’zbek adabiyotida tutgan o’rni yoritilib berilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.