SOTSIOLINGVISTIKA VA TIL SOTSIOLOGIYASI
pdf

Keywords

Sotsiolingvistika, til sotsiologiyasi, ijtimoiy muhit, jamiyat, topiklar, ijtimoiy omillar, ijtimoiy psixolingvistika.

How to Cite

Xudoyqulova Mahbuba To‘raqul qizi. (2022). SOTSIOLINGVISTIKA VA TIL SOTSIOLOGIYASI. Conferencea, 29–30. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1634

Abstract

Ushbu tezisda Sotsiolingvistika va til sotsiologiyasi haqida ma’lumotlar hamda ushbu sohalarning o‘zaro o‘xshash va farqli jihatlari, tilning jamiyat tarixi bilan bog’liqligi haqida fikr yuritilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.