TOVUQLAR OVQAT HAZM ORGANLARINING TUZILISHIDAGI MORFOFUNKSIONAL XUSUSIYATLAR (Adabiyot ma’lumotlari tahlili)
pdf

Keywords

Postnatal, morfogenez, qizil o‘ngach, bezli oshqazon, muskulli oshqazon

How to Cite

Zarpullayev Po’lat, & Dilmurodov Nasriddin. (2022). TOVUQLAR OVQAT HAZM ORGANLARINING TUZILISHIDAGI MORFOFUNKSIONAL XUSUSIYATLAR (Adabiyot ma’lumotlari tahlili). Conferencea, 120–125. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1716

Abstract

Mazkur maqola tovuqlarni ovqat hazim organlarining postnatal marfogenezi haqida olimlarning ilmiy ishlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.