[1]
S.S. Sayitov and Boltayeva Nasiba 2023. MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA INKLYUZIV TA’LIMNI JORIY ETISHDA MONTESSORI METODIKASIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI. Conferencea . (Apr. 2023), 20–23.