(1)
Sherali Shavkat oglu Khudaiberganov; Matniyoz Xamdam oglu Allayorov. " COORDINATE SYSTEM". conf 2022, 41-43.