(1)
S.S. Sayitov; Boltayeva Nasiba. MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA INKLYUZIV TA’LIMNI JORIY ETISHDA MONTESSORI METODIKASIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI. conf 2023, 20-23.