S.S. Sayitov, & Boltayeva Nasiba. (2023). MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA INKLYUZIV TA’LIMNI JORIY ETISHDA MONTESSORI METODIKASIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI. Conferencea, 20–23. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2311