BAFOYEV JAVOHIR JASUR O’G’LI. ADABIYOT YASHASA - MILLAT YASHAR. Conferencea , [S. l.], p. 97–101, 2022. Disponível em: https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1661. Acesso em: 25 feb. 2024.