S.S. Sayitov, and Boltayeva Nasiba. 2023. “MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA INKLYUZIV TA’LIMNI JORIY ETISHDA MONTESSORI METODIKASIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI”. Conferencea, April, 20-23. https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2311.