[1]
Sherali Shavkat oglu Khudaiberganov and Matniyoz Xamdam oglu Allayorov, “‘ COORDINATE SYSTEM’”, conf, pp. 41–43, Nov. 2022.