https://conferencea.org/index.php/conferences/issue/feed Conferencea 2023-06-06T14:40:59+00:00 Open Journal Systems <p><strong>Conferencea- <span class="JsGRdQ">Virtual International </span></strong><span class="JsGRdQ"><strong>Conferences</strong> </span> is a platform created to publish the research papers of the conferences organized worldwide. We are providing the publication support to the conference organizers in order to make the research available online. </p> <p><strong>Conferencea</strong> platform works for the collaboration between the Academic and Scientific Institutions to publish the conference proceedings. We are also providing the services for indexing of the papers in reputed databases.</p> <p>We invite the conference organizers all over the world to publish the special issues of the State, National and International Conferences, Symposium, Events. </p> <p> </p> <p><strong>Conferencea- <span class="JsGRdQ">Virtual International </span></strong><span class="JsGRdQ"><strong>Conferences is edited by Mr. Steave B.K., </strong></span><strong>Zien Journals Publishing</strong></p> <p> <strong>Address: </strong> 5700 Tennyson Parkway, Suite 300,<br /> Plano, Texas 75024</p> <p><strong> Email:</strong> zienjournals@gmail.com or editor@zienjournals.com</p> https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2476 TOHIR MALIK ASARLARIDA EGASI UMUMLASHGAN VA SHAXSI NOMAʼLUM GAPLARNING LINGVISTIK TAHLILI ("Murdalar gapirmaydi"asari talqinida) 2023-05-09T17:25:47+00:00 Abdurahmonova Gulorom Iskandar qizi Abdurahmonova@mail.ru Choriyeva Laziza Anvar qizi Choriyeva@mail.ru <p>Maqolada isteʼdodli yozuvchi Tohir Malikning "Murdalar gapirmaydi"qissasi tahlilida uchraydigan egasi umumlashgan va shaxsi nomaʼlum boʻlgan gaplarning lingvistik tahlili bilan birgalikda ushbu gaplarning maʼnolari kabi bir qancha masalalar xususi bayon qilinadi.</p> 2023-05-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2477 OILA TINCHLIGI – JAMIYAT FAROVONLIGI ASOSI 2023-05-09T17:30:36+00:00 Muhammadiyeva Gulnoza Zarif qizi Muhammadiyeva@mail.uz Xoliqova Parvina Abdumalik qizi Xoliqova@mail.ru <p>Ushbu maqolada jamiyatning muhim bo`g`ini bo`lgan oilalar,oilaviy munosabatlar, yosh avlod tarbiyasida ota-onalarning ahamiyati va o’rni, sharq mutafakkirlarining oilaviy munosabatlarni yo’lga qo’yish haqida bildirilgan purma’no so’zlari borasida ma’lumotlar keltirilgan.</p> 2023-05-09T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2489 QO'QON SHAHRIDA TURISTIK YO'NALISHLARNI TASHKIL ETISH JARAYONI 2023-05-10T19:00:10+00:00 Maxkamova Dilnoza Dilnozakhon@mail.ru <p>Ushbu maqolada Qo'qon shahrida turistik yo'nalishlarni tashkil etish jarayoni, Turistik yo'nalishlarni aniqlash, Xavfsizlik va xavfsizlikni ta'minlash, Turizim vaqtida mahalliy korxonalar bilan hamkorlik qilish masalalari bo’yicha fikrlar ilgari surildi.</p> 2023-05-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2491 THE CURRENT STATE OF THE GRANTING OF LINGUISTIC KNOWLEDGE IN THE LESSONS OF THE 5TH GRADE NATIVE LANGUAGE 2023-05-11T05:29:12+00:00 Egamova Gulhayo Egamova@mail.uz <p>Maqolada umumiy o‘rta ta’lim tizimida ona tili ta’limi mazmunini yangilash, yangi o‘qitish metodikasida grammatizmni qisqartirish, lingvistik bilim berishning mavjud holati yoritilgan.</p> 2023-05-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2493 BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINING O’QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH USULLARI VA MATN USTIDA ISHLASH 2023-05-11T05:36:39+00:00 Usmonova Nigora Rustamjonovna Usmonova@mail.in <p>Boshlang’ich sinflarda o’qitilayotgan ona tili hamda o’qish darslari adabiyot fanining tarkibiy qismi hisoblanadi. Dasturlarning o’qish va nutq o’stirish bo’limida o’tkaziladigan mashg’ulotlar mazmuniga, o’quvchilarni to’g’ri, ravon, ma’lum darajadagi tezlik bilan ifodali o’qishga o’rgatish, bolaning ona - Vatan, uning tabiati kishilar mehnatidagi qahramonlik, jasurlik, milliy istiqlol g’oyalarini ular ongiga singdirish kabi bilimlarni boyitish orqali o’quvchilarning bilim, ko’nikma malakalari kengaytiriladi, shakllanadi va mustahkamlanadi. Mazkur maqolada ham shu kabi masalalar o’rin olgan bo’lib boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’qish savodxonligi oshirish usullari va matn ustida ishlash haqida ilmiy mushohadalar o’rin olgan.</p> 2023-05-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2494 KASB-HUNAR MAKTABLARINING QISHLOQ SHAROITIDA O’QUVCHILARNI O’QITISHDAGI MUAMMOLAR VA TAKLIF ETILGAN YECHIMLAR 2023-05-11T05:39:25+00:00 Samandarova Latofat Raxmonovna Samandarova@mail.ru <p>Mazkur maqolada kasb hunar makablari va ularning o’qitish tizimi shuningdek, qishloq sharoitida ta’lim olish istagida bo’lgan o’quvchilarni o’qitishdagi bir qancha muammolar va ularga yechimlar haqida mulohazalar o’rin olgan bo’lib, bu ko’pchilik uchun foydali bo’ladi degan umiddamiz.</p> 2023-05-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2496 GULBADANBEGIM AND HIS SOCIAL-PHILOSOPHICAL VIEWS 2023-05-11T15:19:45+00:00 Ishanchayeva Shoirakhan Bakhramdjanovna egamberdiyevoybek60@gmail.com <p>In this article, Gulbadanbegim, who has always had a special position in the socio-political life of the country with her courageous feelings, thinking, and creative philosophy, and her role in the development of society, is discussed in this article.</p> 2023-05-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2499 ABDULLA QODIRIYNING “MEHROBDAN CHAYON” ROMANIDA KELTIRILGAN ARABIZMLAR 2023-05-11T19:09:59+00:00 Ochilova Feruza feruzaochilova036@gmail.com <p>Mazkur maqolada Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanidagi arab tilidan o`zbek tiliga o`zlashgan so`zlar xususida fikr yuritiladi.</p> 2023-05-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2505 MORPHOFUNCTION CHANGES IN SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS 2023-05-17T12:32:14+00:00 Akhmedov Sunnat Mukhitdinovich akhmedova@gmail.com <p>In this article, morphofunctional changes in parenchymatous and digestive organs in sheep paramphistomatosis are presented on the basis of histological examinations.</p> 2023-05-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2509 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В ТВОРЧЕСТВЕ А.С.ПУШКИНА 2023-05-17T17:35:25+00:00 Саидкулова Мунира Саидкуловна Саидкулова@mail.uz <p>Определение "маленький человек" применяется к разряду литературных героев эпохи реализма, обычно занимающих довольно низкое место в социальной иерархии: мелкий чиновник, мещанин или даже бедный дворянин. Образ "маленького человека" оказывался всё актуальней, чем более демократичной становилась литература. Само понятие "маленький человек", скорее всего, в употребление ввел Белинский (статья 1840 г. "Горе от ума"). Тему "маленького человека" поднимают многие писатели. Она всегда была актуальна, потому что ее задача - отражать жизнь простого человека со всеми ее переживаниями, проблемами, бедами и маленькими радостями. Писатель берет на себя тяжкий труд показать и объяснить жизнь обычных людей. "Маленький человек - представитель всего народа. И каждый писатель представляет его по-своему.</p> 2023-05-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2510 NATIONAL OUTDOOR GAMES IN UZBEKISTAN 2023-05-17T19:56:02+00:00 Mahmutaliyev Adxam Meliboyevich Mahmutaliyev@mail.uz Ahmadjonov Asadbek Ahmadjonova@gmail.com <p>In this scientific article the role of the popular games of the Uzbek people and their effect on the physical and educational training of the younger generation. More detail folk games Chillaki and Kurash.</p> 2023-05-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2511 “TECHNOLOGY OF STORAGE OF POTATOES IN A CONTROLLED GAS ENVIRONMENT" 2023-05-17T20:08:39+00:00 Ibragimov Odiljon Olimjonovich oibragimov5552@ferpi.uz S. M. Tojiddinova tojiddinovasaidaxon1998@gmail.com <p>Potato (Latin: Solanum tuberosum L.) is a perennial herbaceous plant belonging to the Solanaceae family. Potatoes, which are one of the main food products, are considered annual food and are widely used as technical and hay crops. Homeland - South America. There are about 150 wild and cultivated species. Most of the cultivated species grow in South and Central America. In farming, 2 types of sugar potato (S.andigenum) and chili potato or European potato (S.tuberosum) are planted and used as annual crops. Potatoes are used as food and fodder, as well as raw materials for obtaining starch, alcohol, glucose, dextrin and other products.</p> 2023-05-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Ibragimov Odiljon Olimjonovich, S. M. Tojiddinova https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2513 CORRECTIVE-PEDAGOGICAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF THE SMALL HAND MUSCLES OF SCHOOL-AGE CHILDREN 2023-05-19T10:45:21+00:00 Mirbabayeva Nodirakhan Soliyevna Mirbabayeva@mail.uz Siddikova Sarvinoz Muhammadjon qizi siddikova@mail.ru <p>In this article, it is possible to observe the changes that occur in the child through the development of small hand motor skills of mentally retarded children, and what happens during the development of this small hand motor in the child. difficulties and overcoming these difficulties, recommendations for parents are fully recorded.</p> 2023-05-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2514 CORRECTION ON THE DEVELOPMENT OF LABOR EDUCATION AND PROFESSIONAL DIRECTION OF SPECIALIZED SCHOOL STUDENTS - PEDAGOGICAL WORK CONTENT 2023-05-19T10:49:49+00:00 D. T. Yuldosheva Yuldosheva@mail.ru Alikhonova Umida umida.fayziyeva@mail.ru <p>One of the effective ways to develop the labor education of specialized school students is to increase students' interest in work and direct them to professions based on their interests. timely development of new programs and textbooks, taking into account the mental and physical disabilities of children with disabilities and those in need of special support, increasing the efficiency of the work of clubs, information on various professions, counseling work on professions on the right track can be achieved only by improving the work of employment centersDisabled children with mental and physical disabilities are eager to learn a trade, to become the owner of any profession. Uzbeks have always been a hardworking people. Our forefathers worked and lived in full adherence to folk wisdom such as "Work is pleasure", "Work is adornment", "If you work, you will live, you will grow big", because socio-economic problems are solved first of all through work. Helper there are many forms of educating schoolchildren in the spirit of hard work, that is, forming in them the manners, desire and skills to work.</p> 2023-05-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2515 OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA MARKETING TUSHUNCHASI, MEZONI VA TURLARI 2023-05-19T10:54:02+00:00 Rasulberdiyeva Dildora Tolliboy qizi dildora@tersu.uz <p>Maqola o'z ichiga, marketing tushunchasi, marketingning maqsadlari, o'z ichiga oladigan konsepsiyalar, strategiyalar, tahlillar, vaqtlar, bozor analizi va mijozlar bilan aloqalarni boshqarishga oid asoslarni ko'rsatadi. Maqolada shuningdek, raqobatdosh mijozlar, jadal rivojlanayotgan marketing sohalari tizimlari, jamiyatdagi yangiliklar, tashkilotlarda xodimlarning rivojlanishi kabi turli yutuqlarga aloqador masalalar ko'rsatilgan.</p> 2023-05-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2516 О‘ZBEKISTON “ZIYARAH TOURISM” BRENDININING XALQARO XIZMATLAR BOZORIDAGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING STRATEGIYASINING О‘RNI VA AXAMIYATI 2023-05-19T10:56:44+00:00 Anvar Aidjanovich Xudoyarov anvarxudoyarov111@gmail.com <p>Ilmiy ishda О‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bilan turizm sohasida aloqalarni rivojlantirishi, mamlakatimizga turistlar oqimining kirib kelishini kо‘paytirish, turistlarga xizmat kо‘rsatish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish, xizmat kо‘rsatish sifati va madaniyatini oshirish, soha bо‘yicha kadrlar tayyorlash bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga soluvchi tashkiliy-iqtisodiy jihatlari kо‘rib chiqilgan.</p> 2023-05-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2518 ASALARICHILIKDA ELEKTROTEXNOLOGIK USULLARNI QO’LLASH 2023-05-19T16:00:28+00:00 A.Muxammadiev ibrohimovvaliyorbek@mail.ru D.R.Yusupov ibrohimovvaliyorbek@mail.ru V. I. Ibrohimov ibrohimovvaliyorbek@mail.ru <p>Bugungi kunda qishloq xo’jaligining muhim sohalaridan biri bo’lgan asalarichikini rivojlantirish va undagi muommolarni hal etish muhim hisoblanadi. O‘zbekistonning agrosanoat majmuasida muhim ahamiyatga qishloq xo'jaligining ko'plab tarmoqlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan asalarichilik muhim ro‘l o'ynaydi. Bu munosabatlar, birinchi navbatda, asalarilarning qishloq xo‘jaligi o'simliklarini changlatuvchi ro‘li bilan belgilanadi. Asalarichilik qishloq xo'jaligining tarmoqlaridan biri sifatida asal, mum va boshqa mahsulotlar (asalari suti, asalari yelimi, asalari zaxari) olish, shuningdek qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish uchun ularni changlatish maqsadida boqiladi. [1].</p> 2023-05-19T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2523 ОТСУТСТВИЕ ИСЛАМСКИХ ПРИНЦИПОВ В ЗАКОНАХ О БАНКРОТСТВЕ В ОАЭ И МАЛАЙЗИИ 2023-05-21T08:39:32+00:00 Шарипова Мадина Зарифовна Шарипова@mail.uz Ачилова Лилия Ильхомовна Ачилова@mail.uz <p>Проблема “двусторонних” интересов исламских стран, заключается в том, что принцип шариатского закона отсутствует при рассмотрении дела в судебной системе ОАЭ и Малайзии. Проведение анализа зарубежного законодательства, выработка качественного анализа по отсутствию шариатских принципов банкротства в нормативно-правовых актах исламских стран. В статье используется метод анализа законодательных актов, включая законы о банкротстве и соответствующие исламские принципы, а также методы логистического и статистического анализа.</p> 2023-05-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2531 «INTERNATIONAL LEGAL SIGNIFICANCE OF THE SAMARKAND SUMMIT OF THE HEADS OF STATE OF THE SHANGHAI COOPERATION 2023-05-22T19:42:56+00:00 Rushana Murodullaevna Aliakbarova rushana98inoyatova@gmail.com Supervisor: D.Sh. Umarkhanova Umarkhanova@mail.uz <p>Since its inception, the Shanghai Cooperation Organization (SCO) has played a significant role in strengthening peace and stability in the region, expanding economic and cultural cooperation among member states, and strengthening the regional security system.</p> 2023-05-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2532 ESHITISH QOBILIYATINI BUZILISHI VA YO'QOTISH SABABLARI 2023-05-22T19:44:58+00:00 Haydarov Islomjon Hatamjon o‘g‘li haydarovakamolaxakimovna@gmai.com Odilova Rushana Orifjon qizi Odilova@mail.uz <p>Ushbu maqolada eshitish nuqsonlarining keltirib chiqaruvchi sabablar va omillari haqida so’z yuritilgan bo’lib, eshitish analizatorlari faoliyati va ularning kasaliklari ta’sirida eshitish qobilyatini buzilishi mazmuni yoritib berilgan.</p> 2023-05-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2540 INVOLVEMENT OF FUNCTIONAL SYSTEMS (ANALYZERS) IN MAINTAINING BALANCE 2023-05-24T10:29:54+00:00 Hamroqulov Rasul Abdusattorovich Hamroqulova@mail.uz Sulaymanov Qurbanali Sulaymanova@mail.uz Mamajonova Zulfiyaxon mamajonova70@mail.ru <p>The process of maintaining balance is very complex, and a complex of all analyzers that make up a single mechanism is involved in this process.</p> 2023-05-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2546 O‘ZBEKISTONDA MILLIY TA’LIM TIZIMINI CHET EL TA’LIM TIZIMI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI 2023-05-25T10:13:09+00:00 Rahmonqulov Shuhrat Abduhamidovich Rahmonqulova@mail.uz <p>Ushbu maqolada milliy ta’lim tizimini chet el ta’lim tizimi asosida rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari tahlil qilingan hamda milliy ta’lim tizimimizning rivojlanish tendensiyalari yoritilgan.</p> 2023-05-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2548 FUR KNITWEAR KNITTED FROM SPUN COTTON NITRO YARN ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL INDICATORS OF TISSUES 2023-05-25T19:30:02+00:00 M. Mirsadikov mirzaitmirsadigov@gmail.com M. Mukimov profmukimov@gmail.com K. Kholikov khurabalikholikov@gmail.com N. Karimov n.karimov89@mail.ru V. Kenjayeva vasilakenjayeva379@gmail.com B. Qurbonov Bahodirkurbonov19787@gmail.com <p>In this work, research was conducted in order to determine the high-quality options based on the analysis of rubber and interlock fabrics woven in different options of cotton and spun cotton-nitron yarns.</p> 2023-05-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2558 BIOECOLOGICAL FEATURES OF MOMORDICA CHARANTIA L. IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION 2023-05-28T12:37:42+00:00 Тургунов Джалалиддин Рахмонали оглы jaloliddin@gmail.com <p>The raw material resources of naturally growing medicinal plants are also limited, and the study of their protection, bioecological properties, the proper use of raw materials and the development of scientifically based methods of reproduction is one of the urgent problems. Therefore, in this article, a comprehensive analysis of seed germination, phenological properties of the species of medicinal plant Momordica charantia L. in the laboratory.</p> 2023-05-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2559 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА РАННИХ ЭТАПАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 2023-05-30T20:30:01+00:00 Матчанов С.Х. Матчанов@mail.uz Базарбаева А.Т. Базарбаева@mail.uz Бегалиева Ф.У. Бегалиева@mail.uz Мамасиддикова С.Б. Мамасиддикова@mail.uz <p>Ревматоидный артрит (РА) – иммуновоспалительное (аутоиммунное) ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным поражением внутренних органов, приводящее к ранней инвалидизации и сокращению продолжительности жизни пациентов. Снижение трудоспособности в течение пяти лет заболевания встречается у каждого шестого пациента. Качество жизни как характеристика физической, психоэмоциональной жизнедеятельности человека основано на его субъективном восприятии, позволяет сформировать более детальное представление о состоянии пациента.</p> 2023-05-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2561 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 2023-05-31T18:13:58+00:00 Усмонова Дильноза Тулкуновна Усмонова@mail.uz <p>В данной статье рассмотрено технология получение целлюлозы из древесины как актуальный материал, посвященный экологии, ориентирован на интеграцию химических знаний. Главными целями, которого являются воспитание, получение знаний и умений применять их на практике.</p> 2023-05-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2563 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЕДИНИЦ СЛЕНГА В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 2023-06-01T15:59:19+00:00 Жураева Рухсора Шухрат кизи Жураева@mail.uz <p>Данная статья посвящена исследованию функциональной специфики единиц сленга в интернет-коммуникациях. Автор анализирует особенности сленговых выражений в онлайн-среде, определяет их функции и способы использования в различных контекстах интернет-коммуникаций. Кроме того, описываются основные приемы и методы использования сленга в целях создания эмоционального настроя, установления связей и повышения эффективности коммуникации в общности.</p> 2023-05-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2564 BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKILLANTIRISHNING LINGVOMETODIK ASOSLARI 2023-06-02T20:41:42+00:00 Tursunova Baxtigul Botirjon qizi tursunova@gmail.com <p>Ushbu ilmiy maqolada yosh kitobxonlarning bilim saviyalarini mustahkamlash va bunda kitobxonlikning ahamiyati haqida so'z yuritiladi.</p> 2023-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2565 BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINI TADQIQOTCHILIKNFAOLIYATIGA YO'NALTIRISH METODIKASI 2023-06-02T20:46:42+00:00 Yuldoshev Oybek Tolibjanovich Yuldosheva@mail.ru <p>maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijodiy faoliyatni tashkil etishga tayyorlashda yuzaga keluvchi qiyinchilik va muammolar, pedagog shaxsining o‘ziga xosliklari bilan bog‘liqlikda duch keladigan qiyinchiliklar, o‘qituvchi faoliyatida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish strategiyalari haqida so‘z yuritilgan.</p> 2023-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2567 FANLARNI O`QITISHDA INNOVATSION METODIKALAR 2023-06-03T16:07:56+00:00 Umarova Mahliyo Bahodirovna umarova.g@cspi.uz <p>Joriy yil mamlakatimizda “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb omlanib, bu borada ta’lim sohasida ham muhim ishlar amalga oshirilishi belgilandi. Mamlakatimizda barcha fanlarni o`qitish jarayoniga yangi pedagogic va innovatsion usullar, multimedia vositalari hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bugungi kun talablarida sanaladi. O`quvchini dars mashg`ulotlarida majburan ishtirokchisi sifatida partada o`tirishga yo`l qo`ymasligimiz kerak. Uni darsning faol ishtirokchisiga aylantirishimiz lozim. Buning uchun fanlarni o`qitishda innovatsion metodikalardan foydalanish zarur.</p> 2023-05-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2568 GEOGRAFIYA TA’LIMIDA O’QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASH KO’NIKMALARINI KLASTER METODI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH 2023-06-03T16:20:31+00:00 Atabayeva Mavjuda Rustamovna Atabayeva@mail.uz <p>Geografiya darslarida o’quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini takomillashtirish uchun muammoli vaziyatlar asosida dars tashkil etish eng samarali uslubdir. Demak darsliklarimizda o’quvchi yoshiga mos shunday metodlarga tayanishimiz kerakki, u o’quvchiga tanqidiy fikrlashni o’rgatibgina qolmasdan, o’z ustida ishlashga, loyihalar tuzishga undasin, bir so’z bilan ijodkor va faol avlodni tarbiyalasin. Natijada o’quvchilar geografiyani kundalik hayotimizning ajralmas bo’lagi ekanligini tushunib, mantiqiy fikrlash darajalari o’sadi.Ushbu maqolada kelajak avlodni ana shunday bilim berish usullari haqida so’z yuritilgan.</p> 2023-05-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2570 МАРКАЗИЙ ОСИЁ АРАБЛАРНИНГ НИКОҲ ТЎЙИ МАРОСИМЛАРИ 2023-06-03T18:21:13+00:00 Искандаров Шерзод Абдуғаниевич Iskandarov54@mail.ru <p>Мустақиллиги сиёсат, иқтисодиёт ва маънавиятнинг барча соҳаларида бўлган каби этнография соҳасини ўрганишга ҳам кенг кўламли йўл очиб берди. Советлар тузуми даврида коммунистик мафкурани тазйиқи остида кўплаб халқларнинг миллий қадриятлари, қадимий урф-одатлари, оилавий анъаналари, бой маданий мерос оёқ ости қилинди, ўзбек халқи эса маънавий қолоқ, деб таҳқирланди, миллий анъаналар ва қадриятларни улуғлаган ва ҳимоя қилган зиёлилар “миллатчи”ликда айбланиб қатағон қилинди.</p> 2023-05-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2571 DILMUROD QURONOVNING " SHE'R MANTIQ KERAKMI?"MAQSADI MAXSUS 2023-06-04T13:39:40+00:00 Ma'rufaliyeva Feruzabonu Ma'rufjonovna feruzabonu_muradova@mail.ru Muxamatova Dilbar Xayotovna Muxamatova@ru.in Burianova Feruza Abdurazaqovna Burianova@gmail.com <p>The life and creative activity of Dilmurod Kuronov are studied in three articles. "Does poetry need logic?" article was analyzed, the critic's methodological uniqueness, the critic's skills were studied</p> 2023-06-03T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2572 KEVIN RAYANNING “VAN XELSING” ASARIDA GOTIK ROMAN XUSUSIYATLARINING BERILISHI 2023-06-04T16:06:09+00:00 Lobar Islamovna Namozova lobar1210n@gmail.com <p>Gotika - mistik, sirli va g’ayritabiiy xususiyatlari bilan ajralib turadigan yo’nalish sifatida romantizm asosida shakllangan. Ushbu yo’nalish dahshat va romantik elementlarni birlashtirgan adabiy janrlar va uslub sifatida g’arb adabiyotida juda mashhur. Mazkur ishdada gotik yo’nalishning o’ziga xos xususiyatlari va asosiy elementlari haqida fikr yuritiladi.</p> 2023-05-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2583 KO'ZI OJIZ O'QUVCHILAR XARAKTERINING O'ZIGA XOS PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI 2023-06-06T14:32:43+00:00 Boqijonov Rasuljon Ravshanjon o'g'li Boqijonov@mail.ru <p>Ko‘zi ojizlar uchun maxsus umumta’lim maktablari boshlang‘ich sinfi uchun ona tili, matematika, tashqi olam bilan tanishtirish, tabiatshunoslik dasturlari umumta’lim maktablar DTS, dasturlariga muvofiq. Ta’limning maxsus shakllari va vositalarini qo‘llashni ko‘zda tutadiki, ular ko‘ruv idrokini korreksiyalash va rivojlantirish, tasavvurlarini aniqlashtirish, ko‘rgazmali obrazli tasavvumi takomillashtirish, o‘z-o‘zini nazorat va harakatlarni boshqarish usul va uslublarini shakllantirishga qaratilgan Ona tili dasturida tayyorlov bosqichida o‘quvchilar sensor tajribani boyitish asosida tasavvurlarini shakllantirish, so‘z va predmetning muayyan obrazi o‘rtasida muvofiqlikni aniqlash, qo‘lni yozuvga tayyorlash jarayoni boshlanadi. Matematika kursida tayyorlov bosqichi predmetlar shakli, kattaligi, miqdori, makondagi holati haqida tasavvurlami aniqlash, sanoq materiali, kitobdagi illustratsiyalar bilan o‘qituvchi yo‘riqnomasi asosida ishlash ko‘nikmasini shakllantirish bo‘yicha mashg‘ulotlardan boshlanadi.</p> 2023-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2585 O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHI MULOQOTINI INSONPARVARLASHTIRISHNING AHAMIYATI 2023-06-06T14:39:25+00:00 Shaxlo Xusanovna Tashmetova shaxlotolaboyeva@gmail.com <p>Mazkur maqola zamonaviy ta’lim tizimida o‘qituvchi va o‘quvchi muloqotida insonparvarlashtirishning ahamiyati, jumladan, o‘qituvchi va o‘quvchi muloqotida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarning oldini olishda insonparvarlashtirishga murojaat etishning diqqatga sazovor jihatlariga e’tibor qaratiladi.</p> 2023-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2586 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 2023-06-06T14:40:59+00:00 Усмонова Дильноза Тулкуновна Усмонова@mail.uz <p>В данной статье рассмотрено технология получение целлюлозы из древесины как актуальный материал, посвященный экологии, ориентирован на интеграцию химических знаний. Главными целями, которого являются воспитание, получение знаний и умений применять их на практике.</p> 2023-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023