Conferencea https://conferencea.org/index.php/conferences <p><strong>Conferencea- <span class="JsGRdQ">Virtual International </span></strong><span class="JsGRdQ"><strong>Conferences</strong> </span> is a platform created to publish the research papers of the conferences organized worldwide. We are providing the publication support to the conference organizers in order to make the research available online. </p> <p><strong>Conferencea</strong> platform works for the collaboration between the Academic and Scientific Institutions to publish the conference proceedings. We are also providing the services for indexing of the papers in reputed databases.</p> <p>We invite the conference organizers all over the world to publish the special issues of the State, National and International Conferences, Symposium, Events. </p> <p> </p> <p><strong>Conferencea- <span class="JsGRdQ">Virtual International </span></strong><span class="JsGRdQ"><strong>Conferences is edited by Mr. Steave B.K., </strong></span><strong>Zien Journals Publishing</strong></p> <p> <strong>Address: </strong> 5700 Tennyson Parkway, Suite 300,<br /> Plano, Texas 75024</p> <p><strong> Email:</strong> zienjournals@gmail.com or editor@zienjournals.com</p> Conferencea- Virtual International Conferences en-US Conferencea TOHIR MALIK ASARLARIDA EGASI UMUMLASHGAN VA SHAXSI NOMAʼLUM GAPLARNING LINGVISTIK TAHLILI ("Murdalar gapirmaydi"asari talqinida) https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2476 <p>Maqolada isteʼdodli yozuvchi Tohir Malikning "Murdalar gapirmaydi"qissasi tahlilida uchraydigan egasi umumlashgan va shaxsi nomaʼlum boʻlgan gaplarning lingvistik tahlili bilan birgalikda ushbu gaplarning maʼnolari kabi bir qancha masalalar xususi bayon qilinadi.</p> Abdurahmonova Gulorom Iskandar qizi Choriyeva Laziza Anvar qizi Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-09 2023-05-09 1 3 OILA TINCHLIGI – JAMIYAT FAROVONLIGI ASOSI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2477 <p>Ushbu maqolada jamiyatning muhim bo`g`ini bo`lgan oilalar,oilaviy munosabatlar, yosh avlod tarbiyasida ota-onalarning ahamiyati va o’rni, sharq mutafakkirlarining oilaviy munosabatlarni yo’lga qo’yish haqida bildirilgan purma’no so’zlari borasida ma’lumotlar keltirilgan.</p> Muhammadiyeva Gulnoza Zarif qizi Xoliqova Parvina Abdumalik qizi Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-09 2023-05-09 4 10 QO'QON SHAHRIDA TURISTIK YO'NALISHLARNI TASHKIL ETISH JARAYONI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2489 <p>Ushbu maqolada Qo'qon shahrida turistik yo'nalishlarni tashkil etish jarayoni, Turistik yo'nalishlarni aniqlash, Xavfsizlik va xavfsizlikni ta'minlash, Turizim vaqtida mahalliy korxonalar bilan hamkorlik qilish masalalari bo’yicha fikrlar ilgari surildi.</p> Maxkamova Dilnoza Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-10 2023-05-10 11 13 THE CURRENT STATE OF THE GRANTING OF LINGUISTIC KNOWLEDGE IN THE LESSONS OF THE 5TH GRADE NATIVE LANGUAGE https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2491 <p>Maqolada umumiy o‘rta ta’lim tizimida ona tili ta’limi mazmunini yangilash, yangi o‘qitish metodikasida grammatizmni qisqartirish, lingvistik bilim berishning mavjud holati yoritilgan.</p> Egamova Gulhayo Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-10 2023-05-10 14 17 BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINING O’QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH USULLARI VA MATN USTIDA ISHLASH https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2493 <p>Boshlang’ich sinflarda o’qitilayotgan ona tili hamda o’qish darslari adabiyot fanining tarkibiy qismi hisoblanadi. Dasturlarning o’qish va nutq o’stirish bo’limida o’tkaziladigan mashg’ulotlar mazmuniga, o’quvchilarni to’g’ri, ravon, ma’lum darajadagi tezlik bilan ifodali o’qishga o’rgatish, bolaning ona - Vatan, uning tabiati kishilar mehnatidagi qahramonlik, jasurlik, milliy istiqlol g’oyalarini ular ongiga singdirish kabi bilimlarni boyitish orqali o’quvchilarning bilim, ko’nikma malakalari kengaytiriladi, shakllanadi va mustahkamlanadi. Mazkur maqolada ham shu kabi masalalar o’rin olgan bo’lib boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’qish savodxonligi oshirish usullari va matn ustida ishlash haqida ilmiy mushohadalar o’rin olgan.</p> Usmonova Nigora Rustamjonovna Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-10 2023-05-10 18 21 KASB-HUNAR MAKTABLARINING QISHLOQ SHAROITIDA O’QUVCHILARNI O’QITISHDAGI MUAMMOLAR VA TAKLIF ETILGAN YECHIMLAR https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2494 <p>Mazkur maqolada kasb hunar makablari va ularning o’qitish tizimi shuningdek, qishloq sharoitida ta’lim olish istagida bo’lgan o’quvchilarni o’qitishdagi bir qancha muammolar va ularga yechimlar haqida mulohazalar o’rin olgan bo’lib, bu ko’pchilik uchun foydali bo’ladi degan umiddamiz.</p> Samandarova Latofat Raxmonovna Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-10 2023-05-10 22 23 GULBADANBEGIM AND HIS SOCIAL-PHILOSOPHICAL VIEWS https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2496 <p>In this article, Gulbadanbegim, who has always had a special position in the socio-political life of the country with her courageous feelings, thinking, and creative philosophy, and her role in the development of society, is discussed in this article.</p> Ishanchayeva Shoirakhan Bakhramdjanovna Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-11 2023-05-11 24 27 ABDULLA QODIRIYNING “MEHROBDAN CHAYON” ROMANIDA KELTIRILGAN ARABIZMLAR https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2499 <p>Mazkur maqolada Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanidagi arab tilidan o`zbek tiliga o`zlashgan so`zlar xususida fikr yuritiladi.</p> Ochilova Feruza Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-11 2023-05-11 28 30 MORPHOFUNCTION CHANGES IN SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2505 <p>In this article, morphofunctional changes in parenchymatous and digestive organs in sheep paramphistomatosis are presented on the basis of histological examinations.</p> Akhmedov Sunnat Mukhitdinovich Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-17 2023-05-17 31 34 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В ТВОРЧЕСТВЕ А.С.ПУШКИНА https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2509 <p>Определение "маленький человек" применяется к разряду литературных героев эпохи реализма, обычно занимающих довольно низкое место в социальной иерархии: мелкий чиновник, мещанин или даже бедный дворянин. Образ "маленького человека" оказывался всё актуальней, чем более демократичной становилась литература. Само понятие "маленький человек", скорее всего, в употребление ввел Белинский (статья 1840 г. "Горе от ума"). Тему "маленького человека" поднимают многие писатели. Она всегда была актуальна, потому что ее задача - отражать жизнь простого человека со всеми ее переживаниями, проблемами, бедами и маленькими радостями. Писатель берет на себя тяжкий труд показать и объяснить жизнь обычных людей. "Маленький человек - представитель всего народа. И каждый писатель представляет его по-своему.</p> Саидкулова Мунира Саидкуловна Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-17 2023-05-17 35 40 NATIONAL OUTDOOR GAMES IN UZBEKISTAN https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2510 <p>In this scientific article the role of the popular games of the Uzbek people and their effect on the physical and educational training of the younger generation. More detail folk games Chillaki and Kurash.</p> Mahmutaliyev Adxam Meliboyevich Ahmadjonov Asadbek Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-17 2023-05-17 41 47 “TECHNOLOGY OF STORAGE OF POTATOES IN A CONTROLLED GAS ENVIRONMENT" https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2511 <p>Potato (Latin: Solanum tuberosum L.) is a perennial herbaceous plant belonging to the Solanaceae family. Potatoes, which are one of the main food products, are considered annual food and are widely used as technical and hay crops. Homeland - South America. There are about 150 wild and cultivated species. Most of the cultivated species grow in South and Central America. In farming, 2 types of sugar potato (S.andigenum) and chili potato or European potato (S.tuberosum) are planted and used as annual crops. Potatoes are used as food and fodder, as well as raw materials for obtaining starch, alcohol, glucose, dextrin and other products.</p> Ibragimov Odiljon Olimjonovich S. M. Tojiddinova Copyright (c) 2023 Ibragimov Odiljon Olimjonovich, S. M. Tojiddinova https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-17 2023-05-17 48 50 CORRECTIVE-PEDAGOGICAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF THE SMALL HAND MUSCLES OF SCHOOL-AGE CHILDREN https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2513 <p>In this article, it is possible to observe the changes that occur in the child through the development of small hand motor skills of mentally retarded children, and what happens during the development of this small hand motor in the child. difficulties and overcoming these difficulties, recommendations for parents are fully recorded.</p> Mirbabayeva Nodirakhan Soliyevna Siddikova Sarvinoz Muhammadjon qizi Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-19 2023-05-19 51 54 CORRECTION ON THE DEVELOPMENT OF LABOR EDUCATION AND PROFESSIONAL DIRECTION OF SPECIALIZED SCHOOL STUDENTS - PEDAGOGICAL WORK CONTENT https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2514 <p>One of the effective ways to develop the labor education of specialized school students is to increase students' interest in work and direct them to professions based on their interests. timely development of new programs and textbooks, taking into account the mental and physical disabilities of children with disabilities and those in need of special support, increasing the efficiency of the work of clubs, information on various professions, counseling work on professions on the right track can be achieved only by improving the work of employment centersDisabled children with mental and physical disabilities are eager to learn a trade, to become the owner of any profession. Uzbeks have always been a hardworking people. Our forefathers worked and lived in full adherence to folk wisdom such as "Work is pleasure", "Work is adornment", "If you work, you will live, you will grow big", because socio-economic problems are solved first of all through work. Helper there are many forms of educating schoolchildren in the spirit of hard work, that is, forming in them the manners, desire and skills to work.</p> D. T. Yuldosheva Alikhonova Umida Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-19 2023-05-19 55 59 OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA MARKETING TUSHUNCHASI, MEZONI VA TURLARI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2515 <p>Maqola o'z ichiga, marketing tushunchasi, marketingning maqsadlari, o'z ichiga oladigan konsepsiyalar, strategiyalar, tahlillar, vaqtlar, bozor analizi va mijozlar bilan aloqalarni boshqarishga oid asoslarni ko'rsatadi. Maqolada shuningdek, raqobatdosh mijozlar, jadal rivojlanayotgan marketing sohalari tizimlari, jamiyatdagi yangiliklar, tashkilotlarda xodimlarning rivojlanishi kabi turli yutuqlarga aloqador masalalar ko'rsatilgan.</p> Rasulberdiyeva Dildora Tolliboy qizi Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-19 2023-05-19 60 63 О‘ZBEKISTON “ZIYARAH TOURISM” BRENDININING XALQARO XIZMATLAR BOZORIDAGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING STRATEGIYASINING О‘RNI VA AXAMIYATI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2516 <p>Ilmiy ishda О‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bilan turizm sohasida aloqalarni rivojlantirishi, mamlakatimizga turistlar oqimining kirib kelishini kо‘paytirish, turistlarga xizmat kо‘rsatish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish, xizmat kо‘rsatish sifati va madaniyatini oshirish, soha bо‘yicha kadrlar tayyorlash bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga soluvchi tashkiliy-iqtisodiy jihatlari kо‘rib chiqilgan.</p> Anvar Aidjanovich Xudoyarov Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-19 2023-05-19 64 69 ASALARICHILIKDA ELEKTROTEXNOLOGIK USULLARNI QO’LLASH https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2518 <p>Bugungi kunda qishloq xo’jaligining muhim sohalaridan biri bo’lgan asalarichikini rivojlantirish va undagi muommolarni hal etish muhim hisoblanadi. O‘zbekistonning agrosanoat majmuasida muhim ahamiyatga qishloq xo'jaligining ko'plab tarmoqlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan asalarichilik muhim ro‘l o'ynaydi. Bu munosabatlar, birinchi navbatda, asalarilarning qishloq xo‘jaligi o'simliklarini changlatuvchi ro‘li bilan belgilanadi. Asalarichilik qishloq xo'jaligining tarmoqlaridan biri sifatida asal, mum va boshqa mahsulotlar (asalari suti, asalari yelimi, asalari zaxari) olish, shuningdek qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish uchun ularni changlatish maqsadida boqiladi. [1].</p> A.Muxammadiev D.R.Yusupov V. I. Ibrohimov Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-19 2023-05-19 70 73 ОТСУТСТВИЕ ИСЛАМСКИХ ПРИНЦИПОВ В ЗАКОНАХ О БАНКРОТСТВЕ В ОАЭ И МАЛАЙЗИИ https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2523 <p>Проблема “двусторонних” интересов исламских стран, заключается в том, что принцип шариатского закона отсутствует при рассмотрении дела в судебной системе ОАЭ и Малайзии. Проведение анализа зарубежного законодательства, выработка качественного анализа по отсутствию шариатских принципов банкротства в нормативно-правовых актах исламских стран. В статье используется метод анализа законодательных актов, включая законы о банкротстве и соответствующие исламские принципы, а также методы логистического и статистического анализа.</p> Шарипова Мадина Зарифовна Ачилова Лилия Ильхомовна Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-20 2023-05-20 74 78 «INTERNATIONAL LEGAL SIGNIFICANCE OF THE SAMARKAND SUMMIT OF THE HEADS OF STATE OF THE SHANGHAI COOPERATION https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2531 <p>Since its inception, the Shanghai Cooperation Organization (SCO) has played a significant role in strengthening peace and stability in the region, expanding economic and cultural cooperation among member states, and strengthening the regional security system.</p> Rushana Murodullaevna Aliakbarova Supervisor: D.Sh. Umarkhanova Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-20 2023-05-20 79 82 ESHITISH QOBILIYATINI BUZILISHI VA YO'QOTISH SABABLARI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2532 <p>Ushbu maqolada eshitish nuqsonlarining keltirib chiqaruvchi sabablar va omillari haqida so’z yuritilgan bo’lib, eshitish analizatorlari faoliyati va ularning kasaliklari ta’sirida eshitish qobilyatini buzilishi mazmuni yoritib berilgan.</p> Haydarov Islomjon Hatamjon o‘g‘li Odilova Rushana Orifjon qizi Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-20 2023-05-20 83 86 INVOLVEMENT OF FUNCTIONAL SYSTEMS (ANALYZERS) IN MAINTAINING BALANCE https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2540 <p>The process of maintaining balance is very complex, and a complex of all analyzers that make up a single mechanism is involved in this process.</p> Hamroqulov Rasul Abdusattorovich Sulaymanov Qurbanali Mamajonova Zulfiyaxon Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-24 2023-05-24 87 96 O‘ZBEKISTONDA MILLIY TA’LIM TIZIMINI CHET EL TA’LIM TIZIMI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2546 <p>Ushbu maqolada milliy ta’lim tizimini chet el ta’lim tizimi asosida rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari tahlil qilingan hamda milliy ta’lim tizimimizning rivojlanish tendensiyalari yoritilgan.</p> Rahmonqulov Shuhrat Abduhamidovich Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-24 2023-05-24 97 101 FUR KNITWEAR KNITTED FROM SPUN COTTON NITRO YARN ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL INDICATORS OF TISSUES https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2548 <p>In this work, research was conducted in order to determine the high-quality options based on the analysis of rubber and interlock fabrics woven in different options of cotton and spun cotton-nitron yarns.</p> M. Mirsadikov M. Mukimov K. Kholikov N. Karimov V. Kenjayeva B. Qurbonov Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-25 2023-05-25 101 104 BIOECOLOGICAL FEATURES OF MOMORDICA CHARANTIA L. IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2558 <p>The raw material resources of naturally growing medicinal plants are also limited, and the study of their protection, bioecological properties, the proper use of raw materials and the development of scientifically based methods of reproduction is one of the urgent problems. Therefore, in this article, a comprehensive analysis of seed germination, phenological properties of the species of medicinal plant Momordica charantia L. in the laboratory.</p> Тургунов Джалалиддин Рахмонали оглы Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-27 2023-05-27 105 109 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА РАННИХ ЭТАПАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2559 <p>Ревматоидный артрит (РА) – иммуновоспалительное (аутоиммунное) ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным поражением внутренних органов, приводящее к ранней инвалидизации и сокращению продолжительности жизни пациентов. Снижение трудоспособности в течение пяти лет заболевания встречается у каждого шестого пациента. Качество жизни как характеристика физической, психоэмоциональной жизнедеятельности человека основано на его субъективном восприятии, позволяет сформировать более детальное представление о состоянии пациента.</p> Матчанов С.Х. Базарбаева А.Т. Бегалиева Ф.У. Мамасиддикова С.Б. Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-30 2023-05-30 110 111 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2561 <p>В данной статье рассмотрено технология получение целлюлозы из древесины как актуальный материал, посвященный экологии, ориентирован на интеграцию химических знаний. Главными целями, которого являются воспитание, получение знаний и умений применять их на практике.</p> Усмонова Дильноза Тулкуновна Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-30 2023-05-30 116 121 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЕДИНИЦ СЛЕНГА В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2563 <p>Данная статья посвящена исследованию функциональной специфики единиц сленга в интернет-коммуникациях. Автор анализирует особенности сленговых выражений в онлайн-среде, определяет их функции и способы использования в различных контекстах интернет-коммуникаций. Кроме того, описываются основные приемы и методы использования сленга в целях создания эмоционального настроя, установления связей и повышения эффективности коммуникации в общности.</p> Жураева Рухсора Шухрат кизи Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-31 2023-05-31 122 124 BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKILLANTIRISHNING LINGVOMETODIK ASOSLARI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2564 <p>Ushbu ilmiy maqolada yosh kitobxonlarning bilim saviyalarini mustahkamlash va bunda kitobxonlikning ahamiyati haqida so'z yuritiladi.</p> Tursunova Baxtigul Botirjon qizi Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-06-01 2023-06-01 125 128 BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINI TADQIQOTCHILIKNFAOLIYATIGA YO'NALTIRISH METODIKASI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2565 <p>maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijodiy faoliyatni tashkil etishga tayyorlashda yuzaga keluvchi qiyinchilik va muammolar, pedagog shaxsining o‘ziga xosliklari bilan bog‘liqlikda duch keladigan qiyinchiliklar, o‘qituvchi faoliyatida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish strategiyalari haqida so‘z yuritilgan.</p> Yuldoshev Oybek Tolibjanovich Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-06-01 2023-06-01 129 133 FANLARNI O`QITISHDA INNOVATSION METODIKALAR https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2567 <p>Joriy yil mamlakatimizda “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb omlanib, bu borada ta’lim sohasida ham muhim ishlar amalga oshirilishi belgilandi. Mamlakatimizda barcha fanlarni o`qitish jarayoniga yangi pedagogic va innovatsion usullar, multimedia vositalari hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bugungi kun talablarida sanaladi. O`quvchini dars mashg`ulotlarida majburan ishtirokchisi sifatida partada o`tirishga yo`l qo`ymasligimiz kerak. Uni darsning faol ishtirokchisiga aylantirishimiz lozim. Buning uchun fanlarni o`qitishda innovatsion metodikalardan foydalanish zarur.</p> Umarova Mahliyo Bahodirovna Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-31 2023-05-31 134 136 GEOGRAFIYA TA’LIMIDA O’QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASH KO’NIKMALARINI KLASTER METODI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2568 <p>Geografiya darslarida o’quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini takomillashtirish uchun muammoli vaziyatlar asosida dars tashkil etish eng samarali uslubdir. Demak darsliklarimizda o’quvchi yoshiga mos shunday metodlarga tayanishimiz kerakki, u o’quvchiga tanqidiy fikrlashni o’rgatibgina qolmasdan, o’z ustida ishlashga, loyihalar tuzishga undasin, bir so’z bilan ijodkor va faol avlodni tarbiyalasin. Natijada o’quvchilar geografiyani kundalik hayotimizning ajralmas bo’lagi ekanligini tushunib, mantiqiy fikrlash darajalari o’sadi.Ushbu maqolada kelajak avlodni ana shunday bilim berish usullari haqida so’z yuritilgan.</p> Atabayeva Mavjuda Rustamovna Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-31 2023-05-31 137 139 МАРКАЗИЙ ОСИЁ АРАБЛАРНИНГ НИКОҲ ТЎЙИ МАРОСИМЛАРИ https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2570 <p>Мустақиллиги сиёсат, иқтисодиёт ва маънавиятнинг барча соҳаларида бўлган каби этнография соҳасини ўрганишга ҳам кенг кўламли йўл очиб берди. Советлар тузуми даврида коммунистик мафкурани тазйиқи остида кўплаб халқларнинг миллий қадриятлари, қадимий урф-одатлари, оилавий анъаналари, бой маданий мерос оёқ ости қилинди, ўзбек халқи эса маънавий қолоқ, деб таҳқирланди, миллий анъаналар ва қадриятларни улуғлаган ва ҳимоя қилган зиёлилар “миллатчи”ликда айбланиб қатағон қилинди.</p> Искандаров Шерзод Абдуғаниевич Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-31 2023-05-31 140 145 DILMUROD QURONOVNING " SHE'R MANTIQ KERAKMI?"MAQSADI MAXSUS https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2571 <p>The life and creative activity of Dilmurod Kuronov are studied in three articles. "Does poetry need logic?" article was analyzed, the critic's methodological uniqueness, the critic's skills were studied</p> Ma'rufaliyeva Feruzabonu Ma'rufjonovna Muxamatova Dilbar Xayotovna Burianova Feruza Abdurazaqovna Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-06-03 2023-06-03 150 152 KEVIN RAYANNING “VAN XELSING” ASARIDA GOTIK ROMAN XUSUSIYATLARINING BERILISHI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2572 <p>Gotika - mistik, sirli va g’ayritabiiy xususiyatlari bilan ajralib turadigan yo’nalish sifatida romantizm asosida shakllangan. Ushbu yo’nalish dahshat va romantik elementlarni birlashtirgan adabiy janrlar va uslub sifatida g’arb adabiyotida juda mashhur. Mazkur ishdada gotik yo’nalishning o’ziga xos xususiyatlari va asosiy elementlari haqida fikr yuritiladi.</p> Lobar Islamovna Namozova Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-05-31 2023-05-31 146 149 KO'ZI OJIZ O'QUVCHILAR XARAKTERINING O'ZIGA XOS PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2583 <p>Ko‘zi ojizlar uchun maxsus umumta’lim maktablari boshlang‘ich sinfi uchun ona tili, matematika, tashqi olam bilan tanishtirish, tabiatshunoslik dasturlari umumta’lim maktablar DTS, dasturlariga muvofiq. Ta’limning maxsus shakllari va vositalarini qo‘llashni ko‘zda tutadiki, ular ko‘ruv idrokini korreksiyalash va rivojlantirish, tasavvurlarini aniqlashtirish, ko‘rgazmali obrazli tasavvumi takomillashtirish, o‘z-o‘zini nazorat va harakatlarni boshqarish usul va uslublarini shakllantirishga qaratilgan Ona tili dasturida tayyorlov bosqichida o‘quvchilar sensor tajribani boyitish asosida tasavvurlarini shakllantirish, so‘z va predmetning muayyan obrazi o‘rtasida muvofiqlikni aniqlash, qo‘lni yozuvga tayyorlash jarayoni boshlanadi. Matematika kursida tayyorlov bosqichi predmetlar shakli, kattaligi, miqdori, makondagi holati haqida tasavvurlami aniqlash, sanoq materiali, kitobdagi illustratsiyalar bilan o‘qituvchi yo‘riqnomasi asosida ishlash ko‘nikmasini shakllantirish bo‘yicha mashg‘ulotlardan boshlanadi.</p> Boqijonov Rasuljon Ravshanjon o'g'li Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-06-01 2023-06-01 153 155 O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHI MULOQOTINI INSONPARVARLASHTIRISHNING AHAMIYATI https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2585 <p>Mazkur maqola zamonaviy ta’lim tizimida o‘qituvchi va o‘quvchi muloqotida insonparvarlashtirishning ahamiyati, jumladan, o‘qituvchi va o‘quvchi muloqotida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarning oldini olishda insonparvarlashtirishga murojaat etishning diqqatga sazovor jihatlariga e’tibor qaratiladi.</p> Shaxlo Xusanovna Tashmetova Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-06-01 2023-06-01 159 162 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2586 <p>В данной статье рассмотрено технология получение целлюлозы из древесины как актуальный материал, посвященный экологии, ориентирован на интеграцию химических знаний. Главными целями, которого являются воспитание, получение знаний и умений применять их на практике.</p> Усмонова Дильноза Тулкуновна Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-06-01 2023-06-01 163 168