2022: 5thICARHSE-England September
5thICARHSE-England September

Articles

Зафар Тошев
1-6
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК СОҲАСИДАГИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИККА ҚАРШИ КУРАШДА ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ИШТИРОКИ
pdf
Alimova Hilola Pulatovna, Voitova Gavhar Alisherovna
7-8
STUDY OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY AGAINST THE BACKGROUND OF COVID-19 INFECTION
pdf
Karimova V. Vahobovna
9-11
CHOOSING CORRECT MATERIALS FOR READING ACTIVITIES
pdf
Ёкубова З.Х.
12-15
МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЕ
pdf
Salixadjaeva Rixsi, Alikulovа D. Y.
16-19
THE ROLE OF NURSES IN THE APPLICATION OF CONTROL DIARY TO PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
pdf
Маджидова Е. Н., Азимова Н. М., Зияходжаева Л. У., Максудова Х. Н., Насирова Д. Ш., Абидова М. А., Хамидова Н. А., Хусенова Н. Т. ,Усманов С. А., Якубова З. А.
20-22
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ
pdf
Ходжаева З. А. , Маджидова Е. Н. ' Иноятова С. О. , Хусенова Н. Т. , Бахрамов М. С.
23-25
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМОГРАФИИ КАК МЕТОД ВЕРИФИКАЦИИ БОЛЕЙ В СПИНЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА
pdf
Маджидова Е. Н. , Ходжаева З. А. , Иноятова С. О. , Хусенова Н. Т.
26-28
ШЕЙНЫЕ ДОРСАЛГИИ И ИХ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ
pdf
Isoqjanov Sherzod Bahodir o’g’li
29-32
SINONIMIGA EGA NOFAOL SO`ZLAR
pdf
Rajabov Axtam Uktamovich, Jalilova Lola Jalilovna
33-37
J.K.ROULING”GARRI POTTER” ASARIDA YOSH PSIXOLOGIYASI
pdf
Karimov Erkin Yusubovich
38-40
BASIC FACTORS THAT STUDENTS FACE PROBLEMS IN SPEAKING ENGLISH AT SECONDARY EDUCATION SCHOOLS IN UZBEKISTAN
pdf
Rakhimova Durdona Zhurakulovna
41-42
NUTRITION OF CHILDREN AS A FACTOR DETERMINING THE HEALTH OF FUTURE GENERATIONS
pdf
Zokirova Sohiba Mukhtoraliyevna
43-45
DIFFERENCES IN FREQUENCY OF USE OF CONGRUENT WORDS
pdf
Мирфозилов Нодирбек Аъзамович, Абиджонов Рахматилло Озодбекўғли
46-51
КАРТОШКАЧИЛИКДА СУВ ТЕЖАМКОР СУҒОРИШ УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ (АНДИЖОН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)
pdf
J. S. Arabov, Q. G‘ofurov, O. O. Rajapov
52-56
QUTBLANGAN MAYDONDA ZARYADLAB EMULSIYALANGAN SINTETIK TOLALARDAN OLINGAN ARALASH IPNING BIR SIKLLI MEXANIK XOSSALARI
pdf
Рўзибоев Нуриддин Нурали ўғли, Исақулов Воҳид Тўлаганович
57-62
ҲАЛҚАЛИ ЙИГИРИШ МАШИНАСИДА ТУРИЛИ КОМПОНЕНТЛИ “SIRO” ИПИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
pdf
Р. И. Оразбаева, Д. Н. Кодирова
63-70
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖНЫХ ТКАНЕЙ ПО ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ
pdf
Islomova Fazilat
71-74
MAKTABGACHA TAʼLIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USULLARI VA METODLARIINI TATBIQ ETISH
pdf
Gulchehra O‘runboyeva, X. Abdullaev
75-78
FARG‘ONA VILOYATI SHAROITIDA YUQORI VA SIFATLI KARTOSHKA YETISHITIRSHNING YANGI USULLARINI TAKOMILASHTIRISH
pdf
Anarbekova Gulzodabegim, Mohina Abduvahobova, Turg’unova Ra’no
79-82
EUPHEMISMS AND THEIR FEATURES IN TEXT INTERPRETATION
pdf
Faridahon Komolova Qodirjonovna
83-87
O’ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK YILLARIDA UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMI TARAQQIYOTINING PEDAGOGIK OMILLARI
pdf
Nozima Murotova Habibillaevna
88-90
O’ZBEKISTONDA ISTIQOMAT QILADIGAN ONALAR VA BOLALAR MUHOFAZASI
pdf
Boymatov X. Q.
91-95
AGRAR MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHDA KOOPERATSIYANING O‘RNI
pdf
Khusenova Shahnoza
96-99
NEW IBNSINOS
pdf
J. E. Turdibekov, D. K. Shamsiyev
100-103
INCREMENTAL-ITERATIVE METHOD SOLUTION OF MECHANICAL PROBLEMS
pdf
Топилдиев Бахромжон
104-113
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФОРС-МАЖОРА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
pdf
Xo’jamberdiyev Ro’zimahammad Yigitali o’g’li
114-118
O‘ZBEKISTONDA TA’LIM OLISHNING FUQAROVIY HUQUQIY ASOSLARI TAHLILI
pdf
Tursunova Xumora Nodirovna
119-121
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQNI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI
pdf