2023: 19th Tech-Fest: Usa October
19th Tech-Fest: Usa October

Articles

Urdabaev Jarylkap Ermekbaevich
1-3
AUDITING IN HIGHER EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
pdf
Ёкубов Сухроб Фирдавсович
4-6
ЁШЛАРДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ МАСАЛАЛАРИ
pdf
Otabekov Ulug’bek Gayrat o’g’li
7-13
METHODOLOGICAL ISSUES OF TEACHING GEOMETRY SUBJECTS IN EDUCATION
pdf
Niyezmatova G., Turdiyeva O. Z.
14-18
ZAMONAVIY FORS BOLALAR ADABIYOTI VAKILI MUHAMMADRIZO BAYRAMIY
pdf
Jo‘raeva Feruza Jumaqulovna
19-21
O‘ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI
pdf
Pati Mamiashvili
22-26
CRISIS COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIA - HOW TO PREPARE FOR CRISES
pdf
Kamoliddinov Jasurbek Jamoliddin ogʻli
27-28
TABIATNING KUCHIDAN FOYDALANISH: DORIVOR O'TLARNI YETISHTIRISH
pdf
Bo‘ronov Faxriddin Zayniddinovich, Soburjonova Nodira Murodbekovna
29-33
IN VITRO SHAROITIDA FOX-11 VA FOX- 9 PAYVANDTAGLARINI SAMARALI KO’PAYTIRISH
pdf
Захирова Н. Н., Джанклич С. М., Ахмедов О. М., Туйчиева С. Ш.
34-38
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА 2019- 2022 ЙИЛЛИКДА БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНИШ ВА ЎЛИМ КЎРСАТГИЧЛАРИ
pdf
Boybutayev Sanjar Baxritdinovich
39-40
APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN SYSTEMS OF AUTOMATIC REGULATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF GRINDING
pdf
Jabborov Azamjon Mashrabovich
41-43
LAYING THE FOUNDATIONS OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING ECOLOGY
pdf
Yunusaliyeva Xakimaxon Erkinovna
44-47
TALABANING MA'NAVIY-AXLOQIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI
pdf
Sodikov Narimanjan Sobirovich
48-50
COST OPTIMIZATION IN VOCATIONAL EDUCATION IN UZBEKISTAN
pdf
Bazarova Umida Mamurjanovna
51-53
PRACTICAL AND THEORETICAL PROBLEMS IN TEACHING ENGLISH
pdf
Dilmurodov Hasan Fahriddin o’g’li
54-58
QISHLOQ XO’JALIGI TOVAR ISHLAB CHIQARUVCHILARI VA MODDIY-TEXNIK RESURSLARINI TA’MINLOVCHI KORXONALAR
pdf
Dadayev Shomurod Shokarimovich
59-64
O‘LMAS RASULOV - KAMON IJROCHILIGIDA BUXORO MAKTABINING YORQIN NAMOYONDASI
pdf
Barnoev Akhtam Istamovich, Khasanova Dilnoza Akhrorovna
65-68
MICROSCOPIC FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE SMALL INTESTINE OF RATS WITH PULMONARY FIBROSIS
pdf
Choriyev Bekzod Abdirakhmonovich
69-75
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY FORMATION OF ACADEMIC LYCEUM STUDENTS
pdf
I. A. Ikramov
76-80
THE FACTOR OF SOCIAL MEMORY IN THE FORMATION OF NATIONAL SPIRIT AND PATRIOTISM
pdf
Umarova Gulshan Omonovna
81-86
KATTA ASHULA JANRINING IJROCHILIK XUSUSIYATLARI
pdf
Худояров Анварь Аиджанович
87-89
CHARACTERISTICS AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TOURISM IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC CHANGES
pdf
Rakhimov Humayun Otanazar ugli
90-91
EXECUTIVE NETWORK OF POWER IN THE SYSTEM OF THE DIVISION OF STATE POWER
pdf