2024: 24th Tech-Fest: Usa March
24th Tech-Fest: Usa March

Articles

Azizova Sevara Islomovna, Islomova Hafiza Azamatovna
1-4
SPEECH TECHNIQUE AND CULTURE: EXPLORING THE INTERACTION BETWEEN VOCAL EXPRESSION AND CULTURAL CONTEXT
pdf
Ozodova Muqaddas Sardorbekovna, Islomova Hafiza Azamatovna
5-7
THEORY AND METHODOLOGY OF SPEECH DEVELOPMENT: UNDERSTANDING AND ENHANCING LANGUAGE ACQUISITION IN CHILDREN
pdf
Eshqulova Farangiz Farxadovna, Sobirova Gullola Zohidjon qizi, O‘qtuvchi: Burxonova Feruza
8-10
DRAMA VA TEATR: DRAMATIK ISH VA SAHNA TALQINI DINAMIKASINI O'RGANISH
pdf
Шодмонқулова Муборак Махаматқуловна
11-16
ЛИБЕРАЛИЗМНИНГ ТАРИХИЙ-СИЁСИЙ ТАЛҚИНЛАРИ
pdf
Haydarov Humoyun
17-20
ISSUES OF PORTFOLIO DIVERSIFICATION WHEN FORMING THE FINANCIAL INVESTMENT PORTFOLIO IN ENTERPRISES
pdf
Ilyosjon Mamatov
21-24
USE OF INTERACTIVE METHODS IN FINE ARTS CLASSES
pdf
Ilyosjon Mamatov
25-30
QALAM CHIZISHNI O‘RGATISHNING NAZARIY ASOSLARI: KOGNITIV JARAYONLAR, MALAKA OSHIRISH VA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR
pdf
Qodirova Buzulaykho Turg‘unovna
31-33
METHODS FOR TEACHING ELEMENTARY STUDENTS TO CREATIVE THINKING
pdf
Мадона Николаишвили
34-38
КАК СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ?
pdf
Madona Kebadze, Lia Baindurashvili, Lela Orkodashvili, Natalya Mchedlishvili
39-45
ABOLITION OF THE AUTOCEPHALY OF THE GEORGIAN CHURCH AND ESTABLISHMENT OF RUSSIAN CHURCH RULE IN GEORGIA
pdf
Hamroyev Jamshid Abduqodir ugli
46-50
UNIVERSAL PRINCIPLES OF DEVELOPING THE THINKING POTENTIAL OF STUDENTS
pdf