INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA YARATILGAN O‘QUV LUG‘ATLARINING TA’LIM JARAYONIDA JORIY QILINISHI
pdf

Keywords

o‘quv, ingliz va o‘zbek tillari, lug‘at,

How to Cite

Sevara Raximova Abdurashidovna. (2022). INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA YARATILGAN O‘QUV LUG‘ATLARINING TA’LIM JARAYONIDA JORIY QILINISHI. Conferencea, 108–116. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1102

Abstract

Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida yaratilgan o‘quv lug‘atlarining ta’lim jarayonida joriy qilinishi haqida gap boradi. Lug’at uchun so'zlik tanlash har qanday lug’atni tuzishda ham asosiy muammolardan biridir. O’quv lug’atidagi so’zlikning o’ziga xos belgisi eng zarur, eng muhim ma‘lumotlarni qamrab olishi, aniq, qisqa, lo’nda bo’lishidir.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.