NODAVLAT VA NOTIJORAT TASHKILOTLARNING HUQUQIY ASOSLARI
pdf

How to Cite

Alisher Qodirov. (2022). NODAVLAT VA NOTIJORAT TASHKILOTLARNING HUQUQIY ASOSLARI. Conferencea, 28–29. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1604

Abstract

O‘zbekiston Respublikasida jamiyat hayotida bugungi kunda nodavlat notijorat tashkilotlari muhim o‘rin tutadi. Mustaqillik yillarida respublikada fuqarolik jamiyati negizida huquqiy davlat qaror topdi. Huquqiy davlatni qaror toptirishda nodavlat va notijorat tashkilotlarning o‘rni katta.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.