IJOBIY MUNOSABAT USULLARINI SHAKLLANTIRISHNING KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O’QUVCHILAR UCHUN PSIXOLOGIK PEDAGOGIK AHAMIYATI
pdf

Keywords

Kichik maktab yoshi, o’quvchi, bilim, moslashuv, ijobiy munosabatlar, shaxs, muhit, ota-ona, oila, o’qituvchi.

How to Cite

Isabekova Shahnoza G’anisher Qizi. (2022). IJOBIY MUNOSABAT USULLARINI SHAKLLANTIRISHNING KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O’QUVCHILAR UCHUN PSIXOLOGIK PEDAGOGIK AHAMIYATI. Conferencea, 30–32. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1611

Abstract

Ma’lumki, o’quvchi o’quv faoliyatidagi muhim bosqich bu – boshlang’ich ta’lim bosqichi hisoblanadi. Mana shu davrdagi o’quvchida ijobiy munosabatlar, yuksak ijobiy hamda insoniy xususiyatlarni shakllantirish har bir pedagog va psixologning vazifasi hisoblanadi. Shuning uchun ushbu dolzarb vazifani amalga oshirish bo’yicha bir qator tavsiyalar mazkur maqolada keltirib o’tilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.