MA’NO KO‘CHISH TURLARI
pdf

Keywords

leksika, leksik ma’no, lisoniy va nutqiy ma’no, polisemiya, ichki aloqadorlik

How to Cite

Pardayeva Gulshan Zafarovna. (2022). MA’NO KO‘CHISH TURLARI. Conferencea, 65–69. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1649

Abstract

Maqolada ma’no ko‘chishining yuzaga chiqishi, sabablari va leksik qatlamda tutgan o‘rni haqida ma’lumot berildi.Shuningdek, mazkur mavzu yuzasidan tadqiqot ishlarini olib borgan olimlar ishlari qisman o‘rganildi. Ko‘chimlarning semantik xususiyatlari haqida fikrlar yuritildi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.