“NAQQOSHLIK SAN`ATINI TASVIRIY SAN`ATDAGI TUTGAN O`RNI”
pdf

Keywords

Naqqoshlik, Amaliy bezak, naqqoshlik maktablari

How to Cite

Sattorova Sarvinozxon Ortiqboy qizi, & Ismoilova Oygul Oybek qizi. (2022). “NAQQOSHLIK SAN`ATINI TASVIRIY SAN`ATDAGI TUTGAN O`RNI”. Conferencea, 73–80. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1654

Abstract

Xalq amaliy san’ati o’quvchilarda badiiy didni o’stirish bilan bir qatorda ularda borliqni idrok etish madaniyatini va ularga nisbatan estetik munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. U o’quvchilarning badiiy mayllarini amaliy jihatdan to’g’ri yo’naltirish, keyinchalik uy jihozlari, kiyim-kechaklarga to’g’ri munosabatda bo’lishiga, qadimgi va hozirgi zamon amaliy-bezak san’ati asarlarining estetik mohiyatini

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.