YOSH GIMNASTIKACHILAR JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNI USLUBIY ASOSLARI
pdf

Keywords

Sakrash, o‘tirish, osilish, uloqtirish, gimnastik snaryadlarda mashq bajarish, tayanish, oddiy ushlash,tayanib turib tebranish

How to Cite

K.Uktamova. (2022). YOSH GIMNASTIKACHILAR JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNI USLUBIY ASOSLARI. Conferencea, 121–126. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1720

Abstract

Maqolada gimnastikachilar jismoniy sifatlarini rivojlantirish texnologiyasi Maxsus jismoniy va texnik tayyorgarlikka qo‘shma ta’sir etuvchi mashqlarni qo‘llash uslubiyati misolida yoritib berilgan

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.