MODAL SO`ZLAR PRESSUPPOZITSIYASI
pdf

Keywords

til, presuppozitsiya, pragmatika, modallar presuppozitsiyasi, yashirin ma`no, pragmatik aspekt, nutqiy vaziyat, pragmalingvistika, kontekst, modal so`zlarning ma`no turlari,

How to Cite

Muhammadqodirova Feruzabonu Otabek qizi. (2023). MODAL SO`ZLAR PRESSUPPOZITSIYASI. Conferencea, 94–97. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2662

Abstract

Ushbu maqolada presuppozitsiyaning pragmatik roli, ahamiyati va modal so`zlarning ma`no jihatdan gap tarkibida qo`llanilib, presuppozitsiya hodisasiga ishora qilishi, yashirin ma`no ifodalashi haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, modal so`zlar ifodalagan yashirin ma`no (presuppozitsiya) gapni mazmunan murakkablashtirishi va ayni vaqtda nutqiy tejamlilikni yuzaga keltirishi misollar orqali ochib berilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.