TALABALAR UCHUN ONLINE IT SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MA’LUMOTLAR OMBORINING TAHLILI
pdf

Keywords

Information Technology - (IT), Learning Management System - (LMS), Online reading system - (ORS), Online monitoring system - (OMS), Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi – (MBBT), SQLitе, Miсrоsоft SQL Sеrvеr, РоstgrеSQL, Lаrаgоn, MуSql, Oracle.

How to Cite

Normatov Otaxon Masharibovich, & Ruzimov Omon Narimanovich. (2023). TALABALAR UCHUN ONLINE IT SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MA’LUMOTLAR OMBORINING TAHLILI. Conferencea, 11–17. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2726

Abstract

Ushbu maqolada talabalar uchun online IT savodxonligini oshirishda dasturiy ta’minot yordamida monitoring qilish uchun ma’lumotlar ombori tahlil etildi va o‘zlashtirgan bilimini ma’lumotlar omboriga saqlab borish ko‘zda tutilgan. Shuningdek online monitoring qilish tizimida o‘zlari tanlagan kurslarini mukammal o‘qib o‘rganishga yo‘naltirilgan imkoniyatlar, qiziqarli jarayonlar bilan amalga oshirilgan. Jumladan masofadan o‘qib o‘rganish, telefon va kompyuterlar bilan ishlashi va o‘zlashtirgan baholarini monitoring qilib borish maqsadida tizimini ishlab chiqishda malumotlar omborini solishtirildi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.