SANOAT KORXONALARI ATROFIDAGI MANZARALI DARAXTLARNING XLOROFIL VA KAROTINOIDLARNI ANIQLASH HAMDA LABORATORIYA TAHLILLARI
pdf

Keywords

xizmatlarini ko’rsatish, xomashyo qazib olish, yirik qurilishlar qurish kabi faoliyatlar, ekologik omillar uchun kuchli ta’sir ko’rsatadi.

How to Cite

X. X. Aminov, O. Ergashev, Erkin tadqiqotchi, & D.Djo‘raev. (2023). SANOAT KORXONALARI ATROFIDAGI MANZARALI DARAXTLARNING XLOROFIL VA KAROTINOIDLARNI ANIQLASH HAMDA LABORATORIYA TAHLILLARI. Conferencea, 36–40. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2750

Abstract

Shahar markazlarini yoki sanoat korxonalari atrofilarini manzarali darxtlar bilan ko‘kalamzorlashtirish urfga aylangan. Shahar markazlari yoki korxonalarni yashil makonga aylantirgan darxtlarning taqdiri qay ahvolda ularni rivojlanishi mavhum bo‘lib qolmoqda. Ushbu laboratoriya tahlillari orqali darxtlarni rivojlanishi kuzatishimiz mumkin.
Sanoat korxonalari atrofidagi daraxtlarning rivojlanishiga ekologik omillarning ta’siri, tashqi muhitga ishlab chiqarish faoliyati tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bu faoliyatlar korxonalarda energiya ishlab chiqarish, kimyoviy moddalar ishlab chiqarish, transport 

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.