OLIY TA’LIM TALABALARIGA “TADBIRKORLIK KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH” FANINI O‘QITISHDA JORIY AKTIVLAR – TOVAR-MODDIY ZAXIRALARINING O‘RNI.
pdf

Keywords

joriy aktivlar, tovar-moddiy zaxiralari, ishlab chiqarish zaxiralari, tugallanmagan ishlab chiqarish, tayyor mahsulot, tovarlar, kelgusi davr xarajatlari kechiktirilgan xarajatlar, hisobotga olish davri.

How to Cite

I. M. Xidirov. (2023). OLIY TA’LIM TALABALARIGA “TADBIRKORLIK KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH” FANINI O‘QITISHDA JORIY AKTIVLAR – TOVAR-MODDIY ZAXIRALARINING O‘RNI. Conferencea, 93–96. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2990

Abstract

Maqolada kishilarda tadbirkorlik ko‘nikmasini rivojlantirishda joriy aktivlar, xossatan tovar-moddiy zaxiralarining o‘rni, o‘quvchilarning iqtisodiy madaniyatini yuksaltirishning asosiy vazifalari yoritilib, o‘quvchilarning iqtisodiy bilimini yuksaltirish bo‘yicha amaliy taklif va tavsiyalar berilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.