2023: 15th ICARHSE-Spain June
15th ICARHSE-Spain June

Articles

Sa’dullayeva Maftuna
1-5
BOSHLANG‘ICH FUNKSIYA VA ANIQMAS INTEGRALLARNI MAPLE DASTURIDA HISOBLASH
pdf
Dilfuza Miradkhamova
6-9
THE ROLE OF UNIDROIT PRINCIPLES IN LAW
pdf
Baxriddinova Dilnora Sharifjon qizi, Rabbimov Elmurod Farhodjon o’g’li
10-13
ENERGETIKA KELAJAGI: INNOVATSION TEXNALOGIYALAR VA BARQAROR YECHIMLARNI O’RGANISH
pdf
Juraeva Ma'mura Yunusovna
14-17
USE OF ELECTRONIC DIDACTIC TOOLS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
pdf
Ernazarov Uchkun
18-23
LEARNING STRATEGIES IN BLENDED LEARNING
pdf
Xoliqov Azizbek Raximjonovich
24-27
EXPLORING THE CORRELATION BETWEEN TEAM MORALE AND PROFESSIONAL MORALE: A SCIENTIFIC PERSPECTIVE
pdf
Ismoilov Temurbek Islomovich, Ibrahimov Ahror Mashrabjan Son
28-32
FUQARO YIG‘INLARINING IJTIMOIY-SIYOSIY, MA’NAVIY-MARIFIY JIHATDAN YUKSALISHI
pdf
Sa’dullayeva Dilnoza Nortoji qizi
33-35
XX-ASR O‘ZBEK JADID ADABIYOTININING XORIJDA O‘RGANILISHIDA I. BALDAUFNING O‘RNI
pdf
Нуманов Камолитдин Фархадович
36-40
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА
pdf
М.Ажиниязова, А.Сайимбетов
41-44
ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА СОРНЯКИ В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
pdf
Ералиева Г.А., Раманова Д., Давлатова Л.
45-50
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ У ТХЭКВОНДИСТОК
pdf
Davlatov Azizbek Abdullajon o’g’li
51-54
OʻZBEKISTONDA XORIJIY SAYYOHLAR OQIMINI OSHIRISHDA GID HAMROHLIGI VA TARJIMONLIK FAOLIYATINING AHAMIYATI
pdf
Nazarova Shakhnoza Shokirovna
55-57
USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING COMPUTER GRAPHICS
pdf
Yo'ldashev Safoxon A'loxon o'g'li
58-62
MA’NAVIYAT VA AXBOROT: JAMIYAT TAQDIRI
pdf
Tolipov Rustamjon Mamasoliyevich, Jamoliddinova Gulruh
63-68
BOSHLANG‘ICH SINFLARDA O‘QUVCHILARNI KOMBINATORIKA MASALALARINI YECHISHGA O‘RGATISHNING INNOVATSION USULLARI
pdf