MUROD MUHAMMAD DO‘ST IJODINING O‘ZIGA XOS QIRRALARI
pdf

Keywords

qissa,
qissanavis,
personaj

How to Cite

Ubaydullayeva Jamila Xurramovna, & Ko‘charova Dildora Karim qizi. (2022). MUROD MUHAMMAD DO‘ST IJODINING O‘ZIGA XOS QIRRALARI. Conferencea, 44–46. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1035

Abstract

Maqolada Murod Muhammad Do‘stning ijodining ayrim qirralari, “Galatepaga qaytish” qissasining obrazlar tizimi, adibning xarakter yaratish mahorati, so‘zlardan foydalanishdagi mohirligi haqida so‘z yuritilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.