2022: ICRSEH Spain-July
ICRSEH Spain-July

Articles

Furqat Rahimov
121-124
XORAZMLIK KANDAKOR USTALAR TARIXI
pdf
G‘.M. Satipov, H. R. Yusupov, S. K. Salimova
1-4
MAQBUL KO’CHAT QALINLIGI MO’L HOSIL GAROVI
pdf
Abduvohidova Elnora Shermuhammadovna
5-9
IJTIMOIY SOHALARNI OʻRGANISHDA SOTSIOLOGIK TADQIQOTLAR AHAMIYATI
pdf
Shоqоsimоvа Zаrifа Bоbir qizi
10-13
BОSHLАNG'IСH SINFLАRGА INGLIZ TILINI О'RGАTISHDА SАMАRАLI TEXNОLОGIYАLАRDАN FОYDАLАNISH
pdf
Durbek Rokhmonov, Akramjon Sarimsakov
14-18
THEORETICAL STUDY OF THE PROCESS OF SEPARATION OF HAIRLESS SEEDS FROM SEED FIBRE
pdf
Акрамов Шукуржон Тўхтасинович
19-23
ГАП ҚУРИЛИШИДА ТЎЛДИРУВЧИ ВА ҲОЛ ТАЛҚИНИ
pdf
Soatov Furkat Rahimnazarovich
24-27
ERIX MARIYA REMARK, URUSH ZAHMATINI TOTGAN IJODKOR
pdf
Умарова М. М., Домуладжанова Ш. И.
28-30
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ УЗБЕКИСТАНА
pdf
Po'latova Ganjina Rashid qizi, Sharofiddinov Nozimjon O'ktam o'g'li
31-34
ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE PRESENT AND FROM THE DIVISION BY OBJECTS
pdf
Кичкинаев Муроджон Ахад угли, Каримов Акмал Акбарович, Азизов Шавкат Абдурахманович
35-39
ОБОСНОВАНИЯ СРОКОВ СЛУЖБЫ МОТОРНЫХ МАСЕЛ НА АВТОМОБИЛЯ «SHACMAN» УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
pdf
Maftuna Inoyatova, Baxritddin Mirzaboyev, Dilnoza Axmadaliyeva, Muslima Jurayeva
40-43
ANALYSIS OF CLEANING PROCESS METHODS AND MACHINES
pdf
Abdulazizov Shokirjon Abdurashid o'g'li
44-49
ANALYSIS OF THE WORK CARRIED OUT ON THE ASSESSMENT OF THE MOBILITY OF THREADS IN FABRICS
pdf
Orzugul Yusupova Ravshanbek qizi
50-53
MEVA EKSPORTI LOGISTIKASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH
pdf
Shaxnoza Buriyeva
54-56
XIX ASR RUS ADABIYOTIDA L. N. TOLSTOY HAYOTI VA IJOD YO’LINING TUTGAN O’RNI
pdf
Gulkhayo Toshkhujaeva
57-59
HOW TO INCLUDE THE STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS INTO ORDINARY CLASSROOMS
pdf
Aminova Hafiza Obidovna
60-62
АXBОRОT TIZIMLАRIDАN FОYDАLАNISHDА АXBОRОT XАVFSIZLIGINI TА’MINLАSH USULLАRI
pdf
Ko‘charova Dildora Karim qizi
63-65
ERKIN A’ZAM ASARLARIDA YUMORISTIK UNSURLARNING BADIIY AKS ETISHI
pdf
Mohinur Pardayeva Sobirjon qizi
66-68
YOSHLAR UCHINCHI RENESSANS POYDEVORI
pdf
Исомиддинов Юнусжон Юсуббоевич
69-73
КОРРУПЦИЯ ВА МИЛЛИЙ ТАРАҚҚИЁТ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР
pdf
Akmaljon Ikromov, Kuchkarov Xurshid, Sotvoldiyev Lutfullo Ismoiljon o‘g‘li
74-77
“ISUZU NP37” AVTOBUSLARINING QUVVAT TIZIMINING NOSOZLIGI VA
pdf
Аъзамова Дильфуза Шафоевна
78-80
ПОНЯТИЕ “ЛАКУНА” В ЛИНГВИСТИКЕ
pdf
Dilrabakhon Ergasheva
81-84
THE UZBEK LITERARY LANGUAGE OF THE NAVOI PERIOD
pdf
Юлдашева Фарангиз Исматиллоевна
85-87
ОСОБЕННОСТИ ДИСБИОЗА ВЛАГАЛИЩНОЙ МИКРОБИОТЫ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
pdf
Ahmadjon Latipov, Jahongir Muxammadiyev, Ne’mat Xoliyarov
88-94
https://conferencea.org July 31st 2022 88 ANIQ FANLARGA IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARDA MATEMATIKADAN YANGI “NAMUNAVIY O’QUV DASTUR” ZARURLIGINING HUQUQIY, PEDAGOGIK, PSIXOLOGIK ASOSLARI
pdf
Холбоева Малика Адиловна, Каримова Зулфия Одилжоновна
95-100
"ГОВОРИТЬ УМЕЮТ ВСЕ, ОБЩАТЬСЯ – НЕМНОГИЕ"
pdf
M.X.Dustova , S.O. Shomurotova
101-103
TIJORAT BANKLARNING KREDIT OPERATSIYALARI VA ULAR HISOBINI TASHKIL ETISH
pdf
Sodikov Akmal Shavkat o‘g‘li
104-115
NORMA IJODKORLIGI JARAYONINI AXBOROT BILAN TA’MINLASH TUSHUNCHASI
pdf
Atakhanov Bakhtiyor Turabaevich
116-120
THE SIGNIFICANCE OF OFFICIAL VISITS IN THE RELATIONS OF UZBEKISTAN AND BELARUS
pdf
Xamidova Zulfiya Ahmadjonovna
125-127
INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI VA TARKIBIY QISMLARI
pdf
Shomurodov Tokhir Boymurod ugli
128-132
GLOBAL VALUE CHAINS AS THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE MODERN WORLD ECONOMIC POLICY
pdf
Shomurodov Tokhir Boymurod ugli
133-136
GLOBAL VALUE CHAINS AND CHINA PERFORMANCE ON IT
pdf
Quziyeva Gulnoza Rashidovna
137-139
INTER-REGIONAL AND INTRA-REGIONAL TRADE IN CENTRAL ASIA
pdf
Quziyeva Gulnoza Rashidovna
140-144
REAL SEKTOR TARKIBIDA KICHIK BIZNES SOHАSINI IQTISODIY RIVOJLАNISH TENDENSIYALARI
pdf
Ражабова Карима Қаҳрамоновна
145-149
ФУҚАРОЛАРНИНГ САЙЛОВГА ОИД ҲУҚУҚЛАРИНИ МАЪМУРИЙ СУДЛАРДА ҲИМОЯ ҚИЛИШ МЕХНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ
pdf
Qurbonova Movluda, Xaydarov I.
150-151
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISH
pdf
Jahongir Abdumalikov
152-155
SO‘Z YASALISHI TIZIMIDA ICHKI YASALISH VA TASHQI YASALISHGA MUNOSABAT
pdf