SINONIMIGA EGA NOFAOL SO`ZLAR
pdf

Keywords

sinonim so’zlar, lug’aviy sinonimlar, ideografik sinonimlar, uslubiy sinonimlar

How to Cite

Isoqjanov Sherzod Bahodir o’g’li. (2022). SINONIMIGA EGA NOFAOL SO`ZLAR. Conferencea, 29–32. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1351

Abstract

ushbu taqdim etiladigan maqolada sinonim so’zlar haqida fikr yuritildi. Sinonimlarning nutqimizdagi o’rni va ularning hosil bo’lish yo’llari haqida fikrlar berildi. Asosan sinonimlar qay tarzda hosil bo’lishi va ularning 5 turi haqida tushunchalar mavjud.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.