BUXORO VILOYATI TUPROQLARI VA ULARNING HOLATI
pdf

Keywords

oasis; soil type; mechanical composition; degree of supply; salinity

How to Cite

Alimov Muhammad Mo`min o`g`li, & Zayniddinova Malika Dilmurod qizi. (2022). BUXORO VILOYATI TUPROQLARI VA ULARNING HOLATI. Conferencea, 1–4. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1356

Abstract

Ushbu maqolada Buxoro vohasida tarqalgan tuproq tiplari, ularning mexanik tarkibi, azot, fosfor, kaliy (NPK) bilan ta`minlanish darajasi haqidagi nazariy ma`lumotlar berilgan. Shuningdek, vohaning tuproqlaridagi sho`rlanish miqdori tumanlar kesimida kiritilgan. Sho`rlanish darajasi bo`yicha 2010-2021 yil holat taqqoslangan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.