2022: ICARHSE-Spain September
ICARHSE-Spain September

Articles

Alimov Muhammad Mo`min o`g`li, Zayniddinova Malika Dilmurod qizi
1-4
BUXORO VILOYATI TUPROQLARI VA ULARNING HOLATI
pdf
B. D. Narziyev, J. T. Tashmuradov, L. A. Karimova
5-9
ITLARDA NAYSIMON SUYAKLAR SINGANDA TASHQI FIKSATORLARDAN FOYDALANISH
pdf
Qıpshaqbaeva Nazira Túrikpenbaeva
10-12
SH. SEYTOV POEZIYASINDA XALIQ AWIZEKI POETIKASINIŃ DÁSTÚRLERI
pdf
Soliyev Azizbek
13-15
INCREASE IN DIVORCE AND ITS NEGATIVE CONSEQUENCES
pdf
Qıpshaqbaeva Nazira Túrikpenbaeva
16-18
SH. SEYTOV POEZIYASINDA XALIQ AWIZEKI POETIKASINIŃ DÁSTÚRLERI
pdf
Faridahon Komolov Qodirjonovna
19-24
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA MASOFAVIY TA’LIMNI O`QITISH TIZIMLARI VA AMALIY IMKONIYATLARI
pdf
Oripova Kamolaxon Erkinjon qizi
25-28
LEXICAL-SEMANTIC RELATIONS OF COMPLETE AND INCOMPLETE ANTONYMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES
pdf
Umida Khusainova Abdikhalik qizi
29-33
YAPONIYA FUQAROLIK PROTSESSIDA SUD VA TARAFLARNING ROLI: TARAFLAR TORTISHUVI PRINSIPI NUQTAYI NAZARIDAN QIYOSIY TAHLIL
pdf
Farhodova Mavluda
34-36
FOND BOZORIDA QIMMATLI QOG’OZLAR
pdf
А. З. Мамадалиев
37-47
ЛИЦЕНЗИЯ ШАРТНОМАСИДА ҲУДУДИЙЛИК ПРИНЦИПИ
pdf
Джамалдинова Малохат Бахадировна
48-50
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ МЕСТО ШИТЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
pdf
Sobirova Dilfuza Olimboyevna
51-52
LINGUISTIC AND CULTURAL SPECIFIC FEATURES OF ENGLISH AND RUSSIAN ZOONYM PROVERBS
pdf
Mahbuba Ziyayeva
53-54
STUDYING NEOLOGISMS AT SCHOOL (METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS)
pdf
Ergashev Azizbek Yigitalievich
55-57
MODERN TOPICAL ISSUES OF THE FORMATION OF THE LEGAL CULTURE OF YOUTH
pdf
Akbarov B. A., Numonjonov Bunyod
58-62
FORMATION OF PROFESSIONAL THINKING AS A PREREQUISITE FOR THE SUCCESSFUL ACTIVITY OF A SPECIALIST
pdf