SH. SEYTOV POEZIYASINDA XALIQ AWIZEKI POETIKASINIŃ DÁSTÚRLERI
pdf

Keywords

Janr, folklor, naql-maqol, syujet, motiv, xalq og’zaki ijodiyoti, aforizm.

How to Cite

Qıpshaqbaeva Nazira Túrikpenbaeva. (2022). SH. SEYTOV POEZIYASINDA XALIQ AWIZEKI POETIKASINIŃ DÁSTÚRLERI. Conferencea, 16–18. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1399

Abstract

Bu maqolada qoraqalpoq adabiyotining ko’zga ko’ringan namoyondalaridan biri bo’lgan Sh.Seytov ijodi va uning she’rlaridagi folklorizmlar tahlil qilingan. Uning she’riyatida naql-maqollar, aforizmlar va boshqa xalq og’zaki ijodiyotining durdonalari qo’llanilgan. Ushbu maqolada shoir ijodining xalq og’zaki ijodi bilan qanchalik yaqinligi tahlil qilingan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.