ҲАЛҚАЛИ ЙИГИРИШ МАШИНАСИДА ТУРИЛИ КОМПОНЕНТЛИ “SIRO” ИПИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
pdf

Keywords

тури компонентли толалар, “Siro”ипи, пилик (тутумча), эзувчи валик, нитрокоучик эластик қоплама

How to Cite

Рўзибоев Нуриддин Нурали ўғли, & Исақулов Воҳид Тўлаганович. (2022). ҲАЛҚАЛИ ЙИГИРИШ МАШИНАСИДА ТУРИЛИ КОМПОНЕНТЛИ “SIRO” ИПИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ. Conferencea, 57–62. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1379

Abstract

Ушбу тадқиқот ишида ҳалқали йигириш машинасида турли компонентли “Siro” ип ишлаб чиқарилган ва корхонада ишлаб чиқарилган ипларнинг хусусиятлари таққосланган. Бунинг учун 30% пахта 70% полиэстер тайёрланган “Siro” ипи Nе 30 (20 текс) ипларининг хусусиятлари таҳлил қилинди. Ишлаб чиқарилган турли компонентли “Siro” ипининг физик-механик хусусиятлари ўрганилди. Таҳлил натижасида аралашма, толалар сони, ипнинг пишитиш коеффициенти ва пиликлар орасидаги масофаси ип хусусиятларига таъсири статистик жиҳатдан аҳамиятли еканлиги аниқланди.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.