MAKTABGACHA TAʼLIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USULLARI VA METODLARIINI TATBIQ ETISH
pdf

Keywords

axborotlashtirish, multimedia texnologiyalari, sxemalar, didaktik materiallar

How to Cite

Islomova Fazilat. (2022). MAKTABGACHA TAʼLIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USULLARI VA METODLARIINI TATBIQ ETISH. Conferencea, 71–74. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1381

Abstract

Ushbu maqolada maktabgacha ta`lim tashkilotlarida mashg`ulotlarni tashkil qilishda axborot kommunikatsiya vositalarining o`rni, tarbiyachi pedagoglarning mashg`ulot jarayonida qo`llaydigan axborot vositalari, texnologiyalarning bola aqlini rivojlanishdagi ahamiyati kabi mavzular yoritiladi

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.