FARG‘ONA VILOYATI SHAROITIDA YUQORI VA SIFATLI KARTOSHKA YETISHITIRSHNING YANGI USULLARINI TAKOMILASHTIRISH
pdf

Keywords

“ikkinchi non”, dehqonchilik madaniyati, iqlim mo‘tadilligi, ilmiy tadqiqotlar

How to Cite

Gulchehra O‘runboyeva, & X. Abdullaev. (2022). FARG‘ONA VILOYATI SHAROITIDA YUQORI VA SIFATLI KARTOSHKA YETISHITIRSHNING YANGI USULLARINI TAKOMILASHTIRISH. Conferencea, 75–78. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1382

Abstract

Ushbu maqolada dehqonchilik ishlarini rivojlantirishda xalqning tajriba va ko‘nikmalariga, an’analariga tayanib ish ko‘rish, ulardan samarali foydalanish, Farg`ona vodiysi sharoitida kartoshka yetishtishning yangi usullari haqida ma`lumot beriladi

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.