EUPHEMISMS AND THEIR FEATURES IN TEXT INTERPRETATION
pdf

Keywords

Evfemizmlar, so‘z ma’nolari, o‘ziga xosliklari, sinfga xos to‘plam

How to Cite

Anarbekova Gulzodabegim, Mohina Abduvahobova, & Turg’unova Ra’no. (2022). EUPHEMISMS AND THEIR FEATURES IN TEXT INTERPRETATION. Conferencea, 79–82. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1404

Abstract

Joriy maqolada so'z ma'nolarini qanday muhokama qilish masalasi muhokama qilinadi. Tarkib so'zining ma'nosi so'z shaklini bog'laydigan va bog'laydigan ma'lum ma'no sifatlarini o'z ichiga oladi. Binobarin, maqola evfemistik iboralarning nazariy quyi tuzilishini kuzatish va ommaviy axborot vositalarining turli xil matnlarida e'lon qilingan siyosiy nutqlar orqali keyingi izlanishlarni amalga oshirishga qaratilgan. Bundan tashqari, maqolada evfemizm tushunchasi, uning pragmatik va kooperatsiya tamoyillari bilan aloqasi, evfemizlash jarayonida maksimlarning buzilishi, matn tilshunosligidagi vazifalari haqida ma'lumotlar ochib berilgan. Material davomida turli tilshunos tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan turli qarashlar va taxminlar o‘rganiladi.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.