O’ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK YILLARIDA UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMI TARAQQIYOTINING PEDAGOGIK OMILLARI
pdf

Keywords

ta’lim, mustaqillik, maktab, oly ta’lim, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim.

How to Cite

Faridahon Komolova Qodirjonovna. (2022). O’ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK YILLARIDA UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMI TARAQQIYOTINING PEDAGOGIK OMILLARI. Conferencea, 83–87. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1406

Abstract

Maqolada O’zbekistonda mustaqillik yillarida uzluksiz ta’lim tizimi taraqqiyotining pedagogik omillari tadqiq etilgan. Mamlakatimizda ta’lim sohasidagi islohotlar, ta’limga yangicha yondashuv va pedagogik texnologiyalarni joriy etish sabablari aniqlangan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.