O‘ZBEKISTONDA MILLIY TA’LIM TIZIMINI CHET EL TA’LIM TIZIMI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI
pdf

Keywords

Akademik mustaqillik, milliy ta’lim tizimi, kredit modul tizimi, oliy ta’lim, Boloniya jarayonlari, raqamlashtirish, o`quv dasturlari.

How to Cite

Rahmonqulov Shuhrat Abduhamidovich. (2023). O‘ZBEKISTONDA MILLIY TA’LIM TIZIMINI CHET EL TA’LIM TIZIMI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI. Conferencea, 97–101. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2546

Abstract

Ushbu maqolada milliy ta’lim tizimini chet el ta’lim tizimi asosida rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari tahlil qilingan hamda milliy ta’lim tizimimizning rivojlanish tendensiyalari yoritilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.