2023: 14th ICARHSE-Usa May
14th ICARHSE-Usa May

Articles

Abdurahmonova Gulorom Iskandar qizi, Choriyeva Laziza Anvar qizi
1-3
TOHIR MALIK ASARLARIDA EGASI UMUMLASHGAN VA SHAXSI NOMAʼLUM GAPLARNING LINGVISTIK TAHLILI ("Murdalar gapirmaydi"asari talqinida)
pdf
Muhammadiyeva Gulnoza Zarif qizi, Xoliqova Parvina Abdumalik qizi
4-10
OILA TINCHLIGI – JAMIYAT FAROVONLIGI ASOSI
pdf
Maxkamova Dilnoza
11-13
QO'QON SHAHRIDA TURISTIK YO'NALISHLARNI TASHKIL ETISH JARAYONI
pdf
Egamova Gulhayo
14-17
THE CURRENT STATE OF THE GRANTING OF LINGUISTIC KNOWLEDGE IN THE LESSONS OF THE 5TH GRADE NATIVE LANGUAGE
pdf
Usmonova Nigora Rustamjonovna
18-21
BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINING O’QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH USULLARI VA MATN USTIDA ISHLASH
pdf
Samandarova Latofat Raxmonovna
22-23
KASB-HUNAR MAKTABLARINING QISHLOQ SHAROITIDA O’QUVCHILARNI O’QITISHDAGI MUAMMOLAR VA TAKLIF ETILGAN YECHIMLAR
pdf
Ishanchayeva Shoirakhan Bakhramdjanovna
24-27
GULBADANBEGIM AND HIS SOCIAL-PHILOSOPHICAL VIEWS
pdf
Ochilova Feruza
28-30
ABDULLA QODIRIYNING “MEHROBDAN CHAYON” ROMANIDA KELTIRILGAN ARABIZMLAR
pdf
Akhmedov Sunnat Mukhitdinovich
31-34
MORPHOFUNCTION CHANGES IN SHEEP PARAMPHISTOMATOSIS
pdf
Саидкулова Мунира Саидкуловна
35-40
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В ТВОРЧЕСТВЕ А.С.ПУШКИНА
pdf
Mahmutaliyev Adxam Meliboyevich, Ahmadjonov Asadbek
41-47
NATIONAL OUTDOOR GAMES IN UZBEKISTAN
pdf
Ibragimov Odiljon Olimjonovich, S. M. Tojiddinova
48-50
“TECHNOLOGY OF STORAGE OF POTATOES IN A CONTROLLED GAS ENVIRONMENT"
pdf
Mirbabayeva Nodirakhan Soliyevna, Siddikova Sarvinoz Muhammadjon qizi
51-54
CORRECTIVE-PEDAGOGICAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF THE SMALL HAND MUSCLES OF SCHOOL-AGE CHILDREN
pdf
D. T. Yuldosheva, Alikhonova Umida
55-59
CORRECTION ON THE DEVELOPMENT OF LABOR EDUCATION AND PROFESSIONAL DIRECTION OF SPECIALIZED SCHOOL STUDENTS - PEDAGOGICAL WORK CONTENT
pdf
Rasulberdiyeva Dildora Tolliboy qizi
60-63
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA MARKETING TUSHUNCHASI, MEZONI VA TURLARI
pdf
Anvar Aidjanovich Xudoyarov
64-69
О‘ZBEKISTON “ZIYARAH TOURISM” BRENDININING XALQARO XIZMATLAR BOZORIDAGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING STRATEGIYASINING О‘RNI VA AXAMIYATI
pdf
A.Muxammadiev, D.R.Yusupov, V. I. Ibrohimov
70-73
ASALARICHILIKDA ELEKTROTEXNOLOGIK USULLARNI QO’LLASH
pdf
Шарипова Мадина Зарифовна, Ачилова Лилия Ильхомовна
74-78
ОТСУТСТВИЕ ИСЛАМСКИХ ПРИНЦИПОВ В ЗАКОНАХ О БАНКРОТСТВЕ В ОАЭ И МАЛАЙЗИИ
pdf
Rushana Murodullaevna Aliakbarova, Supervisor: D.Sh. Umarkhanova
79-82
«INTERNATIONAL LEGAL SIGNIFICANCE OF THE SAMARKAND SUMMIT OF THE HEADS OF STATE OF THE SHANGHAI COOPERATION
pdf
Haydarov Islomjon Hatamjon o‘g‘li, Odilova Rushana Orifjon qizi
83-86
ESHITISH QOBILIYATINI BUZILISHI VA YO'QOTISH SABABLARI
pdf
Hamroqulov Rasul Abdusattorovich, Sulaymanov Qurbanali, Mamajonova Zulfiyaxon
87-96
INVOLVEMENT OF FUNCTIONAL SYSTEMS (ANALYZERS) IN MAINTAINING BALANCE
pdf
Rahmonqulov Shuhrat Abduhamidovich
97-101
O‘ZBEKISTONDA MILLIY TA’LIM TIZIMINI CHET EL TA’LIM TIZIMI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI
pdf
M. Mirsadikov, M. Mukimov, K. Kholikov, N. Karimov, V. Kenjayeva, B. Qurbonov
101-104
FUR KNITWEAR KNITTED FROM SPUN COTTON NITRO YARN ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL INDICATORS OF TISSUES
pdf
Тургунов Джалалиддин Рахмонали оглы
105-109
BIOECOLOGICAL FEATURES OF MOMORDICA CHARANTIA L. IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION
pdf
Матчанов С.Х., Базарбаева А.Т., Бегалиева Ф.У., Мамасиддикова С.Б.
110-111
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА РАННИХ ЭТАПАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
pdf
Усмонова Дильноза Тулкуновна
116-121
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
pdf
Жураева Рухсора Шухрат кизи
122-124
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЕДИНИЦ СЛЕНГА В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ
pdf
Tursunova Baxtigul Botirjon qizi
125-128
BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKILLANTIRISHNING LINGVOMETODIK ASOSLARI
pdf
Yuldoshev Oybek Tolibjanovich
129-133
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINI TADQIQOTCHILIKNFAOLIYATIGA YO'NALTIRISH METODIKASI
pdf
Umarova Mahliyo Bahodirovna
134-136
FANLARNI O`QITISHDA INNOVATSION METODIKALAR
pdf
Atabayeva Mavjuda Rustamovna
137-139
GEOGRAFIYA TA’LIMIDA O’QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASH KO’NIKMALARINI KLASTER METODI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH
pdf
Искандаров Шерзод Абдуғаниевич
140-145
МАРКАЗИЙ ОСИЁ АРАБЛАРНИНГ НИКОҲ ТЎЙИ МАРОСИМЛАРИ
pdf
Ma'rufaliyeva Feruzabonu Ma'rufjonovna, Muxamatova Dilbar Xayotovna, Burianova Feruza Abdurazaqovna
150-152
DILMUROD QURONOVNING " SHE'R MANTIQ KERAKMI?"MAQSADI MAXSUS
pdf
Lobar Islamovna Namozova
146-149
KEVIN RAYANNING “VAN XELSING” ASARIDA GOTIK ROMAN XUSUSIYATLARINING BERILISHI
pdf
Boqijonov Rasuljon Ravshanjon o'g'li
153-155
KO'ZI OJIZ O'QUVCHILAR XARAKTERINING O'ZIGA XOS PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
pdf
Мирзаматова Шохсанам Абдуллаевна
156-157
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА
pdf
Mamadaliev Abror Akbarjonovich
158-160
CLUSTER ANALYSIS OF MANAGERIAL COMPETENCIES
pdf