2022: 7th ICARHSE-USA Oct
7th ICARHSE-USA Oct

Articles

Jabborkhonova Nargizakhon Abdumalik kizi
1-5
EFL TEACHING IN HIGH SCHOOL, NEEDS ANALYSIS: A CASE IN UZBEKISTAN
pdf
Muradullayeva Nafisa Dilmurad qizi
6-8
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN AND ITS IMPACT ON TOURISM
pdf
Gafurov Adkhamjon, Toshmatov Bilolxon
9-13
PREPARATION AND APPLICATION OF COLORED ANTIBACTERIAL COTTON FIBER BASED ON MICROSTRUCTURAL CONTROL
pdf
Собиров Гуломжон Хикматжон угли
14-18
УЗБЕКСКИЕ БРАЧНЫЕ ОБЫЧАИ ПО ПИСЬМЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ
pdf
Қўчқорова Садоқат Тошпўлатовна
19-24
ФРАНЦУЗ ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИДА ЗООСИМВОЛЛАРГА ОИД ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ВА ПРАГМАТИК ХУСУСИЯТЛАР
pdf
Sulaymon Xoliqov O'tkir o'g'li
25-27
QISHLOQ XO‘JALIGIDA ISHLAB CHIQARISHNI KONTSENTRATSIYALASH
pdf
Ikromov Azizbek Akmal oʻgʻli, Qurbonov Dilshod Norxidir oʻgʻli
28-30
19-ASR OXIRI — 20-ASR BOSHLARIDA SURXON VOHASI MADANIYATI
pdf
Eshkuvatov H. N.
31-34
OBJECTIVE FACTORS CAUSING PODODERMATITIS IN BREEDED CATTLE
pdf
Egamberdiyeva Zulxumor Abduraxmonovna
35-37
KIMYO FANINING AMALDAGI HOLATI HAMDA RIVOJLANISHI
pdf
Madgazieva Dinara Utkirovna
38-40
FURTHER DEVELOPMENT AND EXPANSION OF REMOTE BANKING SERVICES
pdf
Fayzieva Nilufar Ne’mat kizi
41-45
THE ANALYSIS OF EUPHEMISMS RELATED TO POLITICAL CORRECTNESS IN ENGLISH AND UZBEK POLITICAL PRESS
pdf
Nosirova Dilfuza Nabiyevna, Komiljonova Nodirabonu Sobirovna
46-48
IMPORTANCE OF MODERN METHODS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES
pdf
Eshquvatov X. H.
49-51
OBJECTIVE FACTORS CAUSING PODODERMATITIS IN BREEDED CATTLE
pdf
Karimov Islomjon Po‘latjon o‘g‘li, Karimov Izzatbek Po‘latjon o‘g‘li
52-53
STATISTICAL MARKET RESEARCH METHODS
pdf
Abdulakimova Diljaxon Boltaevna
54-60
O'RTA OSIYOGA BUDDIZM DININING KIRIB KELISHI
pdf
Raxmatov O. B., Xayitova N. D.
61-62
HUSNBUZAR KASALLIGINI DAVOLASHDA RETIN-A DORI VOSITASI BILAN RUX PREPARATINING BIRGA QO’LLASHDAGI SAMARADORLIK
pdf
Jo’rayev M.B., Tugalov B.Q., Xolbekov S.R., Omonova L.CH.
63-67
MAHSULOTLARNI XAVFSIZLIK KO`RSATKICHLARINI ANIQLASHDA TEXNIK REGLAMENTLARNI QO`LLASH (ARMATURA MISOLIDA)
pdf
Авулов Шахзод Эркин угли, Шарипов Огабек Зиёдулла угли
68-71
РОЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНСТРУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
pdf
Jo’rayev M.B., Tugalov B.Q, Xolbekov S.R.
72-77
ARMATURA QURILISH MATERIALLARIGA DOIR XAVFSIZLIK TALABLARINI BELGILASHDA TEXNIK REGLAMENTLARNING AFZALLIKLARI
pdf
Anvar Kenjaev
78-80
THE EFFECT OF THE NEGATIVE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF CHALLENGING YOUTHS
pdf
Сиддиқов Икромжон Иминжонович, Бердалов Беҳрўз Аҳмад ўғли
81-87
ГИПСНИНГ ҚАДИМГИ ВА ЗАМОНАВИЙ ҚУРИЛИШ СОҲАЛАРИДА ҚЎЛЛАНИШИ
pdf
Shomirzayeva Qizlargul Bahtiyor qizi
88-90
TV REKLAMA: XUSUSIYATLARI VA TURLARI
pdf
Р. Ҳ. Ширинова, Ш. Қаҳҳорова
91-94
БАДИИЙ ТАРЖИМАДА КОГНИТИВ ДИССОНАНС МУАММОСИ
pdf
Khalimov Khabibullo Bakhtiyorjon ugli
111-115
IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF LOW-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS AND FEATURES OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
pdf
Isamova Pakiza Shamsievna
95-97
MAIN QUALITIES AND CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL ABILITY
pdf
Ризаева Кумуш Мехриддиновна
98-100
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
pdf
Baltabaeva Gulimkhan Kurbanbaevna
101-103
PRAGMATIC AND DISCOURSE ANALYSIS OF MURATBAY NIZANOV’S POEMS
pdf
Murodullayev Bahadir Murodullayevich
104-107
DEVELOPMENT OF THE MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL COMPETENCE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
pdf
Мирзахмадов Баходир Носиржон ўғли, Худайкулов Савет Ишанкулович
108-111
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТА
pdf
Shadiev Sanat
112-114
TRANSPORT VOSITALARINI BURILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH
pdf
Mamurov Hurshidjon Abduvokhidovich
115-118
SOYA NAVLARINING ILDIZ MASSASI VA UNING TUPROQ QATLAMLARI BO‘YICHA TAQSIMLANISHI
pdf
Dusmatova Malika Odiljonovna
119-124
SPECIAL CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL FOLK INSTRUMENTS
pdf
Umarova Gulhayo Mirodiljon qizi
125-127
KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O’QUVCHILARNING O’QISHGA BO’LGAN MUNOSABATINI KLASTERLI YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH TEXNALOGIYASI
pdf
Gulomova Nozima Xotamovna
128-134
TALABALARGA CHIZMACHILIK DARSIDA “KESIMLAR” MAVZUSINI MUSTAQIL O‘ZLASHTIRISHIDA METODIK TAVSIYALAR
pdf
Zarifa Norqobilova Axatullayevna
135-137
HAQSEVAR VA XALQSEVAR SHOIR RAUF PARFI IJODIGA BIR NAZAR (HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI)
pdf
Mashrapova Sevara Xabibovna
138-141
CHET TIL O‘QITISHNING RUHSHUNOSLIK ASOSLARI
pdf
Mayor Berdiyev Zoxid Zokirovich
142-145
JINOYAT HUQUQIDA IJTIMOIY XAVFLILIK
pdf
Abdushukurov Shuxrat Xolmatovich
145-147
JINOYAT SODIR QILISHNING HOLATLARIGA QARAB JAZOLANISHI
pdf
Tadjiev Botir Mirkhoshimovich, Akhrarova Aziza Rahmatullayevna, Abdiganieva Dilorom Alisherovna
148-150
SEVERITY OF CORONAVIRUS INFECTION AND SPECIFICITY OF LABORATORY TESTS IN PATIENTS VACCINATED AGAINST COVID 19
pdf
Рахимов Алишер Шарафидинович
151-154
ҲАРАКАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАҲАЙДОВЧИНИНГ МАҲОРАТИ
pdf
Urunbayeva M. N.
155-157
AYOLLARDA GIPERPROLAKTINEMIYA BILAN KECHADIGAN PATOLOGIK SHAROITLARNI DAVOLASH
pdf
Usmonova Diyora Mahmud kizi
158-164
MARKETING STRATEGIES AIMED AT INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF VITICULTURE ENTERPRISES IN THE REGIONS
pdf
I.N.Xoshimov, Miraxmedov Xasanjon Raxmatullo o‘g‘li, Abdullayev Xamidjon Obidjon oʻgʻli
165-167
ORGANIK SIFATLI POMIDOR HOSILI YETISHTIRISHDA EKISH SXEMASI VA MUDDATLARI TAʼSIRI
pdf
Jalilov Mirsaid Bektosh o`g`li, Turdiyev Javlon Bolmuhammadovich
168-173
QIZILQUM HUDUDLARINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
pdf
Амирова Луиза Маратовна
174-179
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ
pdf
Azimov Shakhzod Qahhorovich
180-185
WAYS TO IMPROVE THE MONETARY POLICY IN UZBEKISTAN
pdf
Махмудов Авазбек Акрамжон угли
186-191
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОМОБИЛЯ
pdf
Akhmedov Khojiakbar
192-194
THE ROLE OF THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION IN THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL POLICY OF THE ENTERPRISE
pdf
А. Турақулов
195-200
ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ЖАМИЯТИДА ФУТБОЛНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ
pdf
Arziqulov Zayniddin Qo’ziboyevich
201-203
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA FIZIKANI O’QITISHDA ELEKTRON TA’LIMIY RESURSLARDAN FOYDALANISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH (OPTIKA BO’LIMI MISOLIDA)
pdf
Noʻmonov Nodirjon Farxodjon oʻgʻli
204-206
DETALLARNI TEXNOLOGLIGINI TAMINLASH BO'YICHA TADQIQOT OLIB BORISH
pdf
Hajiyeva Mehrangiz
207-208
PRONUNCIATION OF PREFIXED WORDS IN SPEECH: THE IMPORTANCE OF SEMANTIC AND INTERSUBJECTIVE PARAMETERS LINGVISTIKA
pdf
Arifjonova N. Sh.
209-210
O’ZBEKISTON HUDUDIDA ENERGIYA TEJAMKOR TURAR-JOYLAR QURISH CHORA-TADBIRLARI
pdf
Arziyev Dilshod Amriddinovich, Ne'matjonova Mahliyo Nizomjon qizi
211-213
INTERYER DIZAYNNING INSON HAYOTIDA TUTGAN O’RNI
pdf
Ashurova Sevinch Ikromjon qizi
214-215
ZAMONAVIY O’ZBEK SHE’RIYATIDA TASVIRLASH VA REALLIK MASALALARINING ILMIY-ADABIY TAHLILI
pdf
G’aniyeva Sitora
216-219
VARAKHSHA MONUMENT - IN THE RESEARCH OF ARCHAEOLOGISTS
pdf
Tilovova Muyassar
220-223
MUALLIF ONG FENOMENOLOGIYASINING BADIIY OBRAZLARGA KO’CHISHI
pdf
Boltayev Abduvohid Abdulazizovich
224-227
AXIOLOGICAL APPROACH TO IMPROVING THE TEACHER'S PERSONAL COMPETENCE
pdf
Bakirov Otabek Bo’ranovich
228-232
ANALYSIS OF STUDENTS' SOCIALLY ACTIVE CITIZEN COMPETENCE REFLECTED IN NORMAL LEGAL DOCUMENTS AND ITS COMPOSITE STRUCTURE
pdf
Maxidil Olimova Turdalievna
233-235
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR: IQTISODIYOT VA TAʼLIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI
pdf
Abduvokhidov Abdullo Shukrullo ugli
236-239
ABU LAIS SAMARKANDI IS A MATURE SCHOLAR FROM MOVAROUNNAHR
pdf