2024: 23th Tech-Fest: Usa February
23th Tech-Fest: Usa February

Articles

Aimatova Dilorom Ruzimurotovna
1-6
RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND LIFE SATISFACTION
pdf
Shaynazarov Ravshan Mamayusubovich
7-14
TECHNOLOGIES USING 3D MODELING USING MODERN GRAPHIC SOFTWARE TOOLS
pdf
Jasmina Choriyeva Sherali qizi, O’qituvchi: Norova Shahodat Bahodirovna
15-18
TILSHUNOSLIKNING HOZIRGI MUAMMOLARI: TIL KUCHINI OCHISH UCHUN MURAKKABLIKLARNI NAVIGATSIYA QILISH
pdf
Alimova Zulfiya Karimovna
19-23
EDUCATOR’S INNOVATIVE APPROACH TO THEIR ACTIVITY
pdf
Kalandarova Dilafruz Abdujamilovna, Akhrorova Zarina Azamatovna
24-27
ART OF THE WORK “TALES FROM THE PAST”
pdf
Kalandarova Dilafruz Abdujamilovna, Akhrorova Zarina Azamatovna
28-31
SIMILARITIES BETWEEN “FATHER GORIOT” AND “KING LEAR”
pdf
Орзикулова Шахло Акмаловна
32-33
ОЦЕНКА ПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
pdf
Usarova Nilufar Yakubovna, Siddiqjonova Sarvinoz Valijon qizi
34-37
THE PART OF RECREATIONS IN EDUCATING ENGLISH TO YOUTHFUL LEARNERS
pdf
Kalandarova Dilafruz Abdujamilovna, Mansurova Muborak Mansurovna
38-41
OLD GORIOT – IS THE HERO OF HEINOUS SOCIETY
pdf
Kalandarova Dilafruz Abdujamilovna, Davlatova Ozoda Rustamovna
42-45
THE INTERPRETATION OF THE CHARACTER OF MEURSAULT IN THE NOVEL “THE STRANGER” BY ALBERT CAMUS
pdf
Каршиева Марзия Хушбаковна
46-49
О РОЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
pdf
Kalandarova Dilafruz Abdujamilovna, Yakubova Zebuniso Yorkinjanovna
50-54
THE TRAGEDY OF AN ABSURD HERO OF AN ABSURD SOCIETY
pdf
Abdurahmonova Nodira, Xolboyeva Dilruzabegim
55-58
ZULFIYAXONIM MUHABBAT KUYCHISI
pdf
А. А. Жалилов, Ш. Т. Кодирова
59-62
МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШ ВОСИТАЛАРИ
pdf
Xatamova Dilshoda Narmuradovna, Yuldashev Elmurod Umaraliyevich
63-65
SOVUTISH TIZIMINING ISHINI PORSHEBLI KOMPRESSORNING EKSPLUATATSIYA SAMARADORLIGIGA TA’SIRINI TADQIQOTI
pdf
А. А. Инсопов
66-74
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
pdf
Shahzoda Abdisattorova Kamol qizi
75-77
ADABIYOTSHUNOSLIK: ASOSIY JIHATLAR VA TARKIBIY QISMLARNI O'RGANISH
pdf
Aziza Musurmonova Abdurahmonovna, O’qituvchi: Firuza Burxonova
78-82
IJODIY USLUBNI O'RGANISH: XARAKTERISTIKALAR, BAHOLASH VA TA'SIRLAR
pdf