2022: ICRSEH-Spain May
ICRSEH-Spain May

Articles

Mamadiyorov Muzaffar Umirzakovich
1-3
SOME BIOECOLOGICAL FEATURES PAULOWNIA TOMENTOSA AND CHITALPA TASHKENTENSISS, WHICH PROVIDE A PROSPECTIVE VIEW IN SAMARKAND CITY
pdf
Tojiev T.Kh., Yuldashev DI, Karimov OM, Umurzakov Zh.Zh.
4-5
FFECTIVENESS OF CONTACT URETEROLITOTRIPSI IN THE TREATMENT OF STONES PROKSYMAL DEPARTMENT OF MUCHETOCHNIK IN CHILDREN.
pdf
Axtamova I.
6-8
EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL ISSUES IN THE WORKS OF THE GREAT ENLIGHTENMENT WRITER ABDULLA AVLONI
pdf
Нуруллаева Х.Т.
9-11
ТОЗАЛАГИЧ МАШИНАЛАРИДА ЎЗГАРУВЧАН УЗАТИШ НИСБАТЛИ ТАСМАЛИ УЗАТМАНИ ТАРАНГЛОВЧИ РОЛИК МЕХАНИЗМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
pdf
Xatamov Ilhom Xalil o’g’li
12-15
MА’LUMOTLARNI INTELLEKTUAL TAHLILI VA UNING SOHALAR BO’YICHA QO’LLANILISHI: TURLI GAZLARDAN HIMOYALANISH TIZIMI
pdf
Kambarova L.R
16-21
THE NOTION OF INTERFERENCE IN LINGUISTICS (ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES)
pdf
Botirov Abbosbek Zokirjon o’g’li
22-24
ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE BANKING SECTOR
pdf
Абдуллаев Санжар Асадуллаевич
25-32
«КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОВ, СВЯЗАННЫХ С ФОРТИФИКАЦИЕЙ»
pdf
Pirnaev Sharofiddin Asatullaevich, Muhamedova Nafisa Bahodirovna, Abdukarimova Shoxsanam Murodjon kizi
33-37
YO‘L FREZASI KESKICHLARIGA PLAZMALI QOPLAMANI PURKASH USULINI TANLASH VA ASOSLAB BERISH IQTISODIY SAMARADORLIGI
pdf
Махмудов Мухтар, Аметова Дильноза, Сейтмуратова Зиба, Каримов Мамуржон
38-43
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК
pdf
Sultanova Sevara A'zamjon qizi
44-46
ISSUES OF ENSURING THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF WOMEN TO ACCESS PUBLIC ADMINISTRATION
pdf
To’raxonov Islombek, Bekchanova Nilufar, Rahimova Gulora
47-49
BASIC THEOREMS OF DIFFERENTIAL CALCULUS AND THEIR APPLICATION
pdf
Madumarova Shoxsanam Muxtorali qizi
50-53
NIKOLAY KUZANSKIYNING FALSAFIY TA’LIMOTIDAGI ONTOLOGIK TAMOYILLAR
pdf
Alimova Maysarabonu Haqberdi qizi
54-55
MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARDA BILISH JARAYONLARINING RIVOJLANISHI
pdf
Dilafruz Ganieva, Isroilova Moxichexra
56-57
STUDY OF SYNONYMS IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES
pdf
Ganieva Dilafruz, Bozorboyeva Xusnida
58-60
COLLOQUIAL LAYER IN MICROFIELD “EDUCATION”
pdf
Каюмова А.С.
61-64
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ (СТАРТАПАМИ) И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
pdf
O`rishov Alisher Nomozovich
65-67
TA’LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KOMPYUTERLASHTIRILGAN TA’LIMNING SAMARADORLIGI
pdf
Қосимов Бехзод Орифжонович, Ҳалиова Дилшода Обид қизи
68-70
ФИЗИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАТСИОН МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА ЛАБАРАТОРИЯ ИШЛАРИ МАСАЛАЛАР ИШЛАШ ВА МУАММОЛАР.
pdf
Azimqulov Sayxun Niyozali o`g`li
71-74
UMUMIY O`RTA TA’LIM MAKTABLARIDA FAOL O`QITISHNI KLASTER USULI YORDAMIDA TASHKIL ETISH
pdf
L.X.Abduraximov, Shoyimova Maxfirat Shuxrat qizi, Olimjonov Sherdil O‘tkir o‘g’li, Bozorova Muhabbat Iskandar qizi
75-78
TASVIRIY SAN’ATDA QALAM TASVIRNING TUTGAN O‘RNI.
pdf
Annamuratova D.R, Rajabova N.R, M.T. Raxmanova, I.A.Baxberganova
79-80
HIBISCUS ESCULENTUS L. O’SIMLIGINING BIOKIMYOVIY TARKIBI VA ISHLATILISHI
pdf
Rakhmanova Mavluda Gulomjon kizi
81-82
LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECT OF THE STUDY OF LINGUISTIC PHENOMENA
pdf
Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qizi, Oxonov Shohmurod Ahmadzoda
83-85
CHET TILLARNI O‘QITISHDA O‘RGANUVCHILARNING TINGLAB TUSHUNISH KO‘NIKMALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH USULLARI
pdf