2022: 9th ICARHSE-Germany Dec
9th ICARHSE-Germany Dec

Articles

Biyimbetov Jaksilik Kilishbaevich
1-3
PROBLEMS OF PROTECTION AGAINST THREATS AFFECTING HUMAN CONSCIOUSNESS IN THE PROCESSES OF INFORMATION CIVILIZATION
pdf
N. A. Madatova, Хasanova B.
4-8
DIAREYANI OLDINI OLISH VA DAVOLASHDA QO’LLANILADIGAN DORI VOSITALARINING ANKETA (SO’ROVNOMA) ASOSIDA TAXLILINI O’TKAZISH
pdf
Хосилова Ф. Р.
9-12
СИТУАТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ РКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА
pdf
Niyozov Sobir Ahror o‘g‘li, Orziqulov Javlonbek Murodullo o‘g‘li, Sharipov Sharifjon Jamshid o‘g‘li
12-21
CHARACTERISTICS OF RAW MATERIALS USED TO OBTAIN FINE CERAMICS
pdf
Madaminova Gulmiraxon,Xalilov Ismoiljon,Sulaymanov Abduraxmon,Alizafarov Bekzod,Xusanboyev Muhammadbobur
22-27
CRUSHING AND APPETITE OF THE PROCESS EFFICIENCY INCREASE
pdf
Tojiboyeva Muqaddas
28-31
LITERARY AND AESTHETIC VIEWS OF MAHMUDHOJA BEHBUDI
pdf
Yuldashev Jurabek,Saifiddinova Hikmathon, Sultonov Sordor
37-39
TO ENERGY DEFICIENCY DURING UNCONVENTIONAL ENERGY SOURCES SYSTEM CREATE NECESSITY AND FROM HIM REASONABLE USE CONDITIONS
pdf
Турсунова Д. А., Кошанова Б. Т., Эркаева Н. А., Шамуратова А., Акилова Ф.
40-43
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
pdf
Bakirov B., Boboyev O. R., Fayzullayev Sh.
44-46
QASHQADARYO VILOYATI SHAROITIDAGI MAYDA SHOXLI HAYVONLARDA YOD TANQISLIGI PATOLOGIYASI
pdf
Таирова С. Ф., Нуралиев Н. А., Набиева У. П.
47-50
СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ГАЙМОРИТЛАР БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЭРТА ФАОЛЛАШИШ ВА АПОПТОЗГА ЖАВОБГАР МАРКЁРЛАР САҚЛОВЧИ ЛИМФОЦИТЛАР ҚИЁСИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ
pdf
Mirzoxidova Gulchexra Mirzafar qizi
51-53
YANGILANAYOTGAN O‘ZBЕKISTONDA XORIJIY INVЕSTITSIYALARNI JALB QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH
pdf
G’aniyeva Nozanin
54-57
LINGVOMADANIY KONSEPT SHE’RLARNI TAHLIL QILISH OBYEKTI SIFATIDA
pdf
Mamatkulov Orifjon Tursunovich, Sharipov Jahongir Qaxramon o’g’li
58-60
INCREASING WAYS OF EFFICIENCY OF COTTON SEPARATOR
pdf
Eshqulova Farangiz Farxod qizi
61-63
O'ZBEK TILSHUNOSLIGIGA O'ZLASHMA SO'ZLARNING KIRIB KELISHI
pdf
Aripova Nargiza Nusratovna
64-65
LEVEL OF VITAMIN D IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS
pdf
Aziza Alisherova Shuhrat qizi, Go‘zal Atabayeva Farxadovna
66-68
CHINGIZ AYTMATOVNING " JAMILA " ASARI
pdf
Shodiyeva Sadoqat Hotamzoda, Nurmonova Munira Faxriddin qizi
69-71
“SOLISHTIRMA ISSIQLIK SIG’IMI” MAVZUSINI UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA O’QITISH MUAMMOLARI
pdf
С.Ф.Эргашев, Р.У.Алиев, О.О.Бoзaрoв, Х.С.Ўсaрoв
72-76
ИЧКИ ЙЎНАЛТИРУВЧИ КОНСТРУКЦИЯГА ЭГА БЎЛГАН ГИДРОТУРБИНАНИНГ ТАЖРИБА-СТЕНДИДА СИНОВДАН ЎТКАЗИШ
pdf
R. R. Mambetkarimov
77-81
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING AND PROBLEM-BASED LEARNING IN QUALITY EDUCATION
pdf
Ризаев Ж.А., Рахимова Д. А., Махкамова О. А.
82-83
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И РЕСПИРАТОРНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С БЫСТОРПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПАРОДОНТИТОМ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
pdf
Urazova Z. M.
84-86
ORGANIZING MATHEMATICS LESSONS IN MODERN PEDADOTIC INTERPRETATION
pdf
Binoqulova Dilnora Sirojiddin qizi
87-90
GAMES AND GAME TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND EDUCATION
pdf
Ubaydullayeva Durdona Raxmonjon qizi
91-94
DIFFERENT APPROACHES TO THE COMPOSITE SENTENCES IN MODERN LINGUISTICS
pdf
Ruzimova D
95-97
NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE
pdf
Mirzakhamdamova Dildora Zafarovna, Saminjonov Mirmukhsin
98-101
PROBLEMS AND LESSONS IN FAMINE PREVENTION IN FERGANA PROVINCE
pdf
Xodjayeva Saida Qodirovna
102-109
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
pdf