2023: 10th ICRHASE: Germany Jan
10th ICRHASE: Germany Jan

Articles

Javlon Butaev Inatilloevich
1-4
THE ROLE AND ANALYSIS OF THE STOCK MARKET IN ATTRACTING INVESTMENTS
pdf
Dilfuza Juraeva
5-12
CURRENT OVERVIEW OF ARCHIVE BUILDINGS
pdf
Qodirova Mamlakt, Mo‘minovna
13-16
ISTE'DOD JAMG'ARMASI IMKONIYATLAR DEBOCHASI
pdf
Xo‘shboq Norbo‘tayev Bobonazarovich, Dilshod Suyunov Abdullayevich
17-26
BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA EKOLOGIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA O‘RTA OSIYO MUTAFAKKIRLARI MEROSIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI
pdf
Yusupova Gulmira Valizhanovna, Komila Zairovna Ibragimova
27-31
USE OF ICT IN CHEMISTRY AND BIOLOGY LESSONS
pdf
Xolmatov Shokirjon Soliyevich
32-34
DIE BEDEUTUNG DER SELBSTÄNDIGEN ARBEIT IM CREDIT POINTS SYSTEM
pdf
Ubaydullayev Rahimjon, Adolatkhan Sheraliyeva
35-43
PHYSICAL DEVELOPMENT AND HEALTH OF SCHOOLGIRLS
pdf
O. S. Lapasova
44-46
G‘ALLA ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI
pdf
Nosirov Ikboljon Kobiljon ugli
47-49
INFLUENCE OF DFOLIATION METHODS AND STANDING DENSITY OF PLANTS ON THE ACCUMULATION OF DRY MASS OF SOYBEAN VARIETIES
pdf
Ширбачеева Гульчехра Шакировна
50-53
РОЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
pdf
Khaitov Khamza Akhmadovich, Odilov Babir Togmurodovich
54-58
NEW STAGES AND PRACTICAL CONDITIONS FOR CREATING NATIONAL TEXTBOOKS AND ALPHABET BOOKS
pdf
Khaitov Khamza Akhmadovich, Naimova Ogiloy Alisherovna
59-63
THE AESTHETIC VALUE OF LINGUISTIC FLORIONYMS IN WORKS OF ART IN AROUSING LAUGHTER
pdf
Nosirov Nizomiddin Baratovich
64-67
STUDY AND METHODOLOGY OF SOLVING ENGINEERING PROBLEMS IN PHYSICS
pdf
Ergashev Ulugbek Yusufjanovich, Zokhirov Adkhamjon Rafiqovich, Abdusalomov Behzod Alisher ogli, Xo'jamurodova Gulzora Pirmamat qizi
68-73
EVALUATION OF THE LIPID PEROXIDASE INDEX IN DIABETIC COMPLICATIONS
pdf
Isakov Janabay Yakypbaevich, Zakhidova Zulfiya Khalilullaevna
74-76
FINANCING MECHANISMS OF INNOVATIVE PROJECTS THROUGH COMMERCIAL BANKS
pdf
Egamberdiyeva Laylo Yodgor qizi
77-78
SHOIRA ZULFIYA HAYOTI VA IJODI
pdf
Aliyeva Dilafruz
79-80
THE PRACTICE-ORIENTED APPROACH TO LEARNING IN EUROPE
pdf
Kodirov Umut Roziboyovich
81-89
BENEFITS OF APPLYING A CULTURAL APPROACH TO TEACHING ENGLISH
pdf
Umarova Sevara
90-95
GENERAL INFORMATION ABOUT SURFACES. CREATION OF SURFACES AND THEIR DRAWING
pdf
Nargiza Masharipova, G‘ayratova Go‘zal
96-99
MERONYMY\PARTONYMY IN ENGLISHAND UZBEK LANGUAGES
pdf
Otajonov I O., Kutlimurodov Yo B., Ismaylova M. B.
102-104
PATIENTS WITH KIDNEY DISEASE NUTRITION NUTRITION ANALYSIS
pdf
Kushnazarova Shohida Kosimovna, Nurmatova Irodaxon Usmobovna
105-107
SUT MAHSULOTLARI ASSORTIMENTILARINI ANIQLASHGA OID MASALALAR
pdf
Саидов И. К., Уроков Ш.Т.
100-101
ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ И ОСТРОМ ЖЕЛЧНОКАМЕННОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ
pdf
Meliboyev Iqboljon
108-110
KORRUPSIYA-JAMIYAT TARAQQIYOTI KUSHANDASI
pdf
Ахмедов Туйчи Адашевич
111-115
ЗАМОНАВИЙ КЕНГАШ ИНСТИТУТЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ РЕГЛАМЕНТЛАР
pdf
Rustam Malikov, Shoxruh Imomboyev
116-117
ELEKTRON KUTUBXONA:NOYOB TIZIMLAR TILSIMI
pdf
Il’yasova Dilshoda Akmal qizi
118-120
BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MUSTAQIL ISHLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI
pdf
Eshchanova Gulnara Narimanovna
121-123
ANALYSIS OF REFORM AND RESEARCH
pdf
Iroda Egamqulova Safar qizi
124-128
“BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING KREATIV TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANISH” MAVZUSINI YORITISHDA ILMIY TADQIQOT METODLARIDAN FOYDALANISH
pdf